Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia

Løype nr: 461
Lengde: 6.9 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 13.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter i løypekrysset øst for Langtjern. Her tar den av fra hovedløypa over Oppkuvvann (løype 1260), går vestover vannet (der løype 72 fra Lysedammene kommer inn), og videre ned til Vakersetra. Den går så ut på isen, krysser Nordre Heggelivann og løype 381, og fortsetter inn i skogen på vestsiden av vannet. Løypa krysser Møkkalitjern og dreier nå mot nordvest. Vest for Nibbitjern treffer den (løype 1212) fra Gagnumseter, og da er det bare et kort stykke igjen til vi er framme på Løvlia.

En halv kilometer før du når Løvlia, møter du flere løyper som kommer inn fra venstre. Det er løype 76 fra Kusteintjern, løype 75 fra Gampetjern og løype 335 fra Kampevaddammen.

Fra Løvlia sprer løypenettet seg videre i flere retninger. Løypene her er blant de fineste på Krokskogen.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
93 I smale spor Sollihøgda Skansebakken 48.0
13 Til Sørkedalen utenom allfarvei Ringkollen Skansebakken 31.7