Finnstad - Spålen Ø

Løype nr: 471
Område: Nordmarka nord
Lengde: 2.6 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 19.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa ligger delvis innenfor Spålen-Katnosa naturreservat, og prepareres vanligvis ikke med løypemaskin.

Fra Finntjern går løype 100 til venstre mot Katnosa. Vår løype fortsetter over Finnvann og gjennom Finnvassdalen mot sør, og kommer ut på Spålen i øst - der Spålsbu lå. Herfra går det løyper videre i flere retninger.

Løype 113 fortsetter rett fram - over Sandbekkmana og til Veste Sandungen. Løype 112 går til venstre i retning Katnosa, mens løype 456 går til høyre mot Langtjern. Løype 391 går oppover Spålen. I sørlig retning kan du velge løype 392 til Svarten. Alt dette er fine naturløyper som kjøres med scooter.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
259 Vakkert og lett fra Mylla Myllsdammen Myllsdammen 32.3
12 Villmarkstur gjennom Nordmarka Myllsdammen Elveli 35.7