Bleiken [Skihytta] - Åstjern

Lengde: 12.0 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Midtre Brandbu UIL - Ski
Ferdig preparert: 10.12.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa går fra Skihytta ved Bleiken, som ligger ved foten av Brandbukampen. Vi går sørover mot Egge og krysser Eggelinna ved Humlebekk. Derfra går løypa østover, under jernbaneundergangen ved Eggebråtan, fortsetter videre østover, slynger seg langs jordekanten i Eggebråtan og snur nordover.

Herfra følger løypa skogsveg/traktorveg oppover mot Runden. Når det er lite snø i denne nedre delen av løypa, begynner løypa ved Nilsebråtån på Runden.

Løypa går øst for Hagabekk, Smerud og Runden for så å komme ut av skogen ved Elvekroken/Østerfallet. Her krysser den vegen mellom Elvekroken og Hennung sag.

Løypa fortsetter rett nordover på østsida av Østerfallhaugen, over myrene og mot Korshaugen hvor den svinger rett østover og følger den gamle Åstjernsvegen inn til Åstjern. Løypa har en svak stigning mer eller mindre hele vegen fra Bleiken.

Fra Åstjern går løype 1225 opp til Vatningsbakken, mens løype 491 går nordover mot Fellessætra.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km