Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen

Løype nr: 495
Lengde: 5.2 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Bærum kommune
Ferdig preparert: 31.12.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Maskinpreparert løype (klassisk og fristil) som går på skogsbilvei. Løypen starter ved broen ved Tverrelva og følger skogsbilveien opp til Myrseter og bakkene opp til Monsebråtan (hit er det 3,5 km fra Tverrelva) - og frem til Kampevaddammen. Egentlig er vi ikke ved selve dammen, men noen hundre meter vest for denne. Vi er nå ca. 400 meter over havet, den største stigningen er etter Tverrelva.

Fra Kampevaddammen fortsetter løype 335 opp til Løvlia, mens og løype 79 går frem til Fjellseterbommen. Løype 403 er en scooterpreparert løype som går mot nordvest, over Ingjerdsbrenna og Gyrihaugflaka til Skardtjern.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
366 Krokskogrunde fra Kleivstua Kleivstua Kleivstua 33.4
92 Langt inn på Krokskogen By i Lommedalen Sollihøgda 41.1
91 Over Krokskogen fra Ringkollen Ringkollen By i Lommedalen 36.8
434 Snøsikker tur i valgfri stil By i Lommedalen By i Lommedalen 26.2