Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte

Løype nr: 497
Område: Nordmarka nord
Lengde: 3.0 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Delvis preparert
Prepareres av: Svea Skilag
Ferdig preparert: 25.12.2019
Delvis preparert: 23.04.2021 20:43

Oversiktskart

Beskrivelse

Stormyra er et sentralt knutepunkt i området nord for Mylla. Hit kommer vi bl.a. i løype 496 fra Myllsdammen eller i løype 352 fra Trantjern via Ballangrudsæterhøgda (også kalt Ballangrudkollen).

Ved nordenden av myra svinger løype 1372 til venstre. Den går mot Halvorsrud. Vi skal derimot nordover mot Jonsrud, der vi tar til høyre i første løypekryss. Vi skal altså passere sør for Oppentjernet. Dermed er vi straks framme ved Svea Sportshytte. Herfra går løype 997 sørover til Svea, mens løype 343 går til Kalven, Svesvika og Svesvollen. Ved å gå nordover ov videre vestover på nordsiden av Oppentjernet (løype 351 kommer du til Kalvsjøtjernet. Den løypa ville du også kommet inn på hvis du hadde gått til venstre i løypekrysset ved Jonsrud.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
412 Mylla rundt Myllsdammen Myllsdammen 19.8
129 Store Myllarunden Svea Sportshytte Svea Sportshytte 39.5
130 Treningstur fra Svea Sportshytte Svea Sportshytte Svea Sportshytte 10.3