Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen

Løype nr: 504
Område: Nordmarka nord
Lengde: 3.5 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Delvis preparert
Prepareres av: Mylla løypeforening
Ferdig preparert: 16.12.2021
Delvis preparert: 02.01.2022 06:50
Løypa prepareres av Mylla løypeforening på oppdrag av Skiforeningen

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter i krysset ved Trantjern, like vest for Mylla. Hit kan du komme bl.a. i løype 220 og løype 346 fra Myllsdammen.

Løypa følger vestsiden av tjernet (ikke skogsbilveien) - og straks kommer du til et kryss der løype 236 går til venstre. Denne løypa går rundt hele Ølja. Du fortsetter rett fram - gjennom åpent og lett terreng - fram til nordenden av Ølja.

Dette er det første vannet i Akerselvas nedslagsfelt. Her kan du velge om du vil gå på isen eller i maskinpreparert løype langs vestsiden av vannet. Etter hvert går det slakt utfor, og du kommer ned til Tverrsjøen og Tverrsjøstallen.

Fra Tverrsjøen kan du nå fortsette i flere retninger: mot Kalvedalen i øst (løype 1144), mot Holoaseter i sørøst (løype 223), mot Sinnerdalen, Store Sinnera, Sinnerdammen og Spålen i sør (løype 225/løype 455), til Finnstad (løype 1140) og endelig i retning Mosjøen i sørvest (løype 338).Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
85 Først skibussen, så Maridalsbussen Myllsdammen Hammeren 43.6
95 Gjennom Nordmarka fra Mylla Myllsdammen Skansebakken 35.3
129 Store Myllarunden Svea Sportshytte Svea Sportshytte 39.5
259 Vakkert og lett fra Mylla Myllsdammen Myllsdammen 32.3
12 Villmarkstur gjennom Nordmarka Myllsdammen Elveli 35.7