Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra

Lengde: 5.3 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Eina Sportsklubb
Ferdig preparert: 12.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa starter i løypekrysset ved Sønsteby sameie. Hit kommer løype 1326 fra Prestmarka - mens løype 1374 kommer opp de bratte bakkene fra Sønstebygrenda. Sistnevnte løype er en del av Gjøvik-Oslo-løypa. Det er også løypa vi skal ta fatt på.

Løypa går sørover, og passerer snart øst for gården Rognlia. Nå venter ca. 1 kilometer med en god del stigning. Løypa flater så ut, og går gjennom fine myrområder fram til Ormsteinsmyra.

Her fortsetter løype 1338 til høyre mot Fellessætra (Gjøvik-Oslo-traseen), mens løype 1337 går i motsatt retning - nordover til Prestmarka.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
46 Gjøvik - Oslo del 1 [Gjøvik - Lygna] Hunndalen Lygna 55.3
425 Rognlirunden Prestmarka Prestmarka 16.3