Veset - Nedre Stokkhyttakrysset

Løype nr: 634
Lengde: 1.8 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Breiskallen Sportsklubb
Ferdig preparert: 30.12.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypetrase på skogsbilveg, åpent og sørvendt. Det er stigende terreng hele vegen, men det er ikke bratt.

Løypa starter ved parkeringsplassen på Veset. Rett etterpå, ved Vesetsætra, går det løype opp til venstre. Dette er traseen til Edelgranvegen (løype 1405), med forbindelse videre til bl.a. Osbakken. Men vår løype går derimot rett fram på skogsbilvegen.

Løypa ender i Nedre Stokkhyttakrysset, øst for Stokkhytta. Fortsetter du turen mot høyre, kommer du opp til Øvre Stokkhyttakrysset (løype 1425), der det er løyper videre innover Vardalsåsen. Løype 638 går rett fram mot Sveumkrysset, mens løype 1406 tar av mot venstre rett før løypas slutt - også den til Edelgranvegen.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
496 På vestsida av Skumsjøen DNT Osbakken DNT Osbakken 15.7

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Veset