Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket)

Lengde: 2.0 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Breiskallen Sportsklubb
Ferdig preparert: 06.12.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter ved Kjøyvemyra, og følger maskinpreparert løype vestover i ca. 600 meter, for så å ta av sørover i lett terreng.

Midtvegs til Blekktjernet krysser løypa under Vinstralinja. Her, tett ved løypa, står det et minnesmerke fra krigen: en slipp-beholder. I området her ble det gjort mange flyslipp til motstandsbevegelsen.

Løypa fortsetter i lett terreng sørover til den møter den maskinpreparerte hovedløypa (løype 564). Denne kan følges i retning Høgbrenna eller Fjortentjernsmyrene.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km