Stormyra - Abborvannsbekken

Løype nr: 64
Område: Bærumsmarka
Lengde: 3.0 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 02.01.2022

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa går på nord- og vestsiden av Høgåsen, en av de mest ruvende åsene i Bærumsmarka. Starten er i løypekrysset rett nord for Stormyra. Det er ganske flatt de første 600 meterne, men så starter oppstigningene mot nordøstsiden av Abborvann. Den første delen av denne strekningen går på skogsbilvei, men løypa kommer etter hvert inn i et fint myrterreng.

Etter hvert kommer du til et løypekryss, der løype 1502 går til høyre, til nordenden av Abborvann og videre til Triungsvann. Men vår løype dreier sørover og gjeenom et løypedele i sørenden av Abborvann. Her går løype 1501 til høyre og over vannet i retning Triungsvann, men du går rett frem og får slake utforkjøringer parallelt med Abborvannsbekken, helt ned til løypekrysset like øst for Abborvannsveien.

Selv om løypa slutter her, finnes det flere løyper å ta videre. På den andre siden av bekken kan du komme både i retning Østernvann (løype 1285 og løype 442) og Triungsvann (løype 437) ved å benytte Abborvannsveien, men du kan også fortsette sørover på skogsbilvei mot løypekrysset sørvest for Merradalen (løype 208), eventuelt i løype 1509Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km