Søndre Ålsbygda - Breidtjernet

Lengde: 4.6 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Øståsen Skiløyper
Ferdig preparert: 08.02.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter i Søndre Ålsbygda. Fra klubbhuset til Søndre Ål Sportsklubb (SÅS) går vi vestover til bilvegen og tar første gardsveg nordover ca. 400 meter. Her kommer vi inn på maskinpreparert løype som går ut på jordet. Løypa svinger seg over jordene i kupert terreng ca. 1 kilometer. Her går den opp mot skogsbilvegen hvor høgspentlinja krysser.

Vi følger skogsbilvegen oppover ca. 1 kilometer. Vegen kan være brytet, men brøytinga slutter i en stor sving. Videre er det maskinpreparert løype over Gullenhøgda. Det er kupert, fin løype videre over åsen, og det er lett å gå siste stykke ned til løypedelet ved Breidtjernet.

Her går løype 481, som er en del av Gjøvik-Oslo-traseen. Løype 1571 går østover i retning Øvervåja. I samme retning, og så mot høgre igjen etter noen hundre meter, går løype 1572 gjennom Skardbrennvegen til Nordengen og Skjerva sag.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km