Revlia - Evensetermyra - Lilloseter

Løype nr: 670
Lengde: 3.6 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Ferdig preparert: 18.02.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter i Revlia. Hit går det løype fra Solemskogen (løype 139) og fra Vennervann (løype 246). Løypa går sørøstover på skogsbilveien, og bare et kort stykke fra start, er du framme på Evensetermyra. Løype 664 fortsetter videre østover mot Breisjøen, mens vår løype tar av til venstre. Den går nordøstover - i stigning langs lia øst for Slengfehøgda. Du når Bispedalen, og er straks framme på Lilloseter. Her er det mat og drikke å få kjøpt.

Løype 132 fortsetter innover i Lillomarka i retning Sørskogen. Vil du tilbake til utgangspunktet, men ta en annen vei, kan du velge løype 134 ned til Breisjøen, og gå vestover derfra. Løype 671 er et annet alternativ. Den går vestover til Grisputten, og så kan du gå derfra og tilbake til start.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
248 Opp i Lillomarka Langsetløkka Langsetløkka 18.1