Grønmo - Trollvann - Smørhullet

Løype nr: 692
Område: Østmarka
Lengde: 3.1 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Ferdig preparert: 01.01.2022

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa går fra Grønmo og innover på veien nord for gjenbruksstasjonen. Etter ca. en kilometer ser du et nettinggjerde på høyre hånd. Her lå den kjente Langbråten, som er omtalt i Østmarksboka til Sigurd Senje. Plassen var sommersted for den engelske konsul Thomas Sewell. Stedet ble etter hans tid mye brukt som festlokale for befolkningen i området. Nå er det deponi for spesialavfall innenfor inngjerdingen.

Videre kommer vi til Sølvdobla, et lite tjern som beveren har hevet så mye at skogvesenet måtte heve veien ca en meter. Øst for vannet går det en blåsti til høyre som leder til Dølerud. Ved denne stien krysser en av de mest kjente hoppbakkene fra 1930-40-årene. Motbakken på sletta viser hvilken innsats ungdommen gjorde for å kunne hoppe på ski den gangen.

Straks etter Sølvdobla tar løype 169 til venstre mot Østmarkskapellet. Vi fortsetter videre forbi Trollvann. 400 meter etter vannet tar løype 172 av sørover mot Askevann og Sandbakken. Vi holder til venstre, og kommer snart fram til nok et løypekryss. Her går en scooterpreparert løype til venstre - over Langvann og videre til Øgården (løype 695).

Vi holder til høyre, og er straks framme ved Smørhullet. Dette er et viktig knutepunkt for løypene i denne delen av Østmarka. Herfra går det nok en løype i retning Sandbakken - løype 287 til Klokkerudmyrene. Løype 170 går nordover til Petersbråtan. Både fra denne, og fra løypa over Langvann er det forbindelse videre bl.a. til Nøklevann, Rustadsaga og Mariholtet.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
240 Rundtur fra Skullerudstua Skullerudstua Skullerudstua 12.7

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Grønmo