Auretjernsbekken - Sørsetra

Løype nr: 750
Lengde: 1.7 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 02.01.2022

Oversiktskart

Beskrivelse

Løype i terrenget i jevnt stigende lende frem til Sørsetra. Den forbinder både Toresplassløypa og Djupdalsløypa med Sørsetra.

Starten er ved løypekrysset ved broen over Auretjernsbekken. De første 300 meter er løypa felles med løype 697 mot Kneikasetra og Kleivstua, men vår løype fortsetter rett frem (og mot Sørsetra) der den andre løypen tar av til høyre.

Fra Sørsetra fortsetter løype 87 til Kleivstua, mens løype 1401 går til Finneflakseter. Sydover går Linjeløypa til Sollihøgda.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
93 I smale spor Sollihøgda Skansebakken 48.0
10 Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra Sollihøgda Sollihøgda 14.9