Auretjernsbekken - Sørsetraveien

Lengde: 2.6 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 30.12.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Maskinpreparert løype med to klassiske spor. Kalles også «Pensjonisten». Fra løypekrysset ved Auretjernsbekken går løypa nordover i bred og fin trasé. En god del stigning midtveis før det blir flatere frem mot Sørsetraveien.

Noen hundre meter før løypa ender i Sørsetraveien passerer den ca. 100 meter vest for der Hoho-hytta stod.

Fra Sørsetraveien er det naturlige valget videre å fortsette løype 309 mot Bureheim og Torgetjern, så sant den er preparert. Den starter noen titalls meter nord for der du kom ut på veien. Du kan også ta løype 953 til Kleivstua ved å følge Sørsetraveien noen hundre meter nordover før det blir maskinpreparert løype frem til lysløypetraseen. Et siste alternativ er å gå 1,5 km sydover langs veien (brøytet) til Sørsetra hvorfra det går flere løyper.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km