Hasler - Moen - Svangerudenga

Løype nr: 774
Område: Eidsvoll - Nes
Lengde: 3.7 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Finstad Sportsklubb
Ferdig preparert: 30.12.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter ved gartneriet på Hasler, hvor det er mulig å parkere. Herfra går løypa over jordet og inn i skogbrynet og svinger til venstre på baksiden av gartneriet. Videre går sporet så vidt ut på jordet før man kommer til et løypekryss. Man kan svinge til høyre og ta løype 773 over Ålborgsetra til Svangerudenga, men vår løype går her rett fram.

Løypa krysser jordet og svinger seg innom et skogholt før den kommer ut på det første jordet med rundløype. Rundløypa går til venstre, hovedløypa går skrått til høyre. Herfra går løypa over jordene som ligger mellom gårdene innunder Hasleråsen og boligområdene på Dal. Det er slakt, åpent terreng, med flott utsikt nordover mot Mistberget og Ninabben. Tre steder krysser løypa gårdsveier.

Ved Svangerudenga går løypa ganske nært våningshuset, og like etter kommer man til et løypekryss. Her slutter vår løype, men man kan fortsette bratt opp til høyre via løype 773 tilbake til Hasler, eller man kan gå rett fram og ta løype 775 til Linderud.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Hasler