Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa)

Lengde: 7.7 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 02.01.2022

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa går fra Sollihøgda, eller du kan starte oppe ved parkeringsplassen på Høymyr, omtrent 1 km fra E16 i nordlig retning. (Løypa er da 6,7 km.) Du tar da av fra E16 rett øst for kafeteriaen på Sollihøgda og følger Toresplassveien frem til parkeringsplassene på Høymyr. Der begynner løypa ved bommen ved lysløypetraseen.

Løypa kalles "Djupdalsløypa", ganske enkelt fordi den følger Djupdalsveien mot Auretjernsbekken.

I starten er det relativt flatt før det kommer utforkjøringer til bunnen av Djupdalen der Isielva renner. På veien hit har løypa passert nordenden av Holmevann (som kan ses fra løypa) og øst for Leikemyr.

Fra løypedelet ved Leikemyr går Toresplassrunden løype 1108 inn til venstre. Den går forbi Rønningen og inn på Toresplassløypa. Men vi holder oss på skogsbilveien, og suser nedover mot dalbunnen, før det venter stigninger opp mot Auretjernsbekken.

Det er flere løyper videre fra Auretjernsbekken. De fleste velger nok løype 750 inn til Sørsetra, men man kommer også tilbake til Høymyr ved å ta Toresplassløypa sydover. Et tredje alternativ er å ta løype 697 over Kneikasetra inn til Kleivstua. Det er også mulig å velge løype 751 til Sørsetraveien.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sollihøgda