Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa)

Lengde: 6.2 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 02.01.2022

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa går fra Sollihøgda, eller du kan starte ved parkeringsplassen på Høymyr, omtrent 1 km fra E16 i nordlig retning. Du tar da av fra E16 rett øst for kafeteriaen på Sollihøgda og følger Toresplassveien frem til parkeringsplassene på Høymyr. Der begynner løypen ved bommen ved lysløypetraseen. Denne varianten er ca. 1 km kortere enn den oppgitte lengden fra Sollihøgda.

Løypa går i lett terreng hele veien. Den går rett øst for Toresplassen, og kalles derfor bare for "Toresplassløypa". Den følger en trase som ligger litt mer vest enn løype 81 langs Djupdalsveien. Disse to løypene møtes ved Auretjernsbekken.

Rett sør for Toresplassen kommer det forøvrig en løype skrått inn fra høyre. Det er en rundløype fra Høymyr, Toresplassrunden (løype 1108.

Det er flere løyper videre fra Auretjernsbekken. De fleste velger nok løype 750 inn til Sørsetra, men man kommer også tilbake til Høymyr ved å ta Djupdalsløypa sydover. Et tredje alternativ er å ta løype 697 over Kneikasetra inn til Kleivstua. Det er også mulig å velge løype 751 til Sørsetraveien.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
93 I smale spor Sollihøgda Skansebakken 48.0
10 Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra Sollihøgda Sollihøgda 14.9

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sollihøgda