Flisløypa - Jegstad

Løype nr: 836
Område: Follomarka
Lengde: 2.3 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Vestby skiløypeutvalg
Ferdig preparert: 06.02.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra løypekrysset " Risil skole" bærer det innover en fin traktorvei med fin, gammel granskog på høyre side. Etter noen hundre meter velger du venstre, krysser en liten bekk og fortsetter på traktorvei gjennom hyggelig granskog. Du holder rett fram i neste kryss og får en slakk motbakke fram til Hvitstenveien. Løypen kryssser veien og følger langs med et lagerområdet, bøyer så mot høyre ned en kneik og OBS; skarp venstresving ut fra traktorveien du befinner deg i. Snart er du ute på jordet (Nordli på kartet). Du skrår mot E6 til du er tett innpå og følger E6 nordover til du er på høyde med blikkfanget Bauhause på motsatt side av E6. Da sier du farvel til E6 og drar vestover på jordeløype, krysser en hugstflate bringebærkjerr og stubber litt vel tett innpå løypen og du er ute på nytt, lite jorde. Dette tilbakelegges og du er straks inne på de store jordene til Jegstad med utsyn videre til Skaug bl.a. (Skog på kartet). Så er du der, i løypekrysset Gjekstad og du kan velge; nordover løype 829 mot Vestby Vanntårn som ligger øst for E6 eller du går vestover løype 830 mot Toverød.Edit

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Risil skole