Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen]

Løype nr: 90
Lengde: 6.1 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Delvis preparert
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 30.12.2021
Delvis preparert: 02.01.2022 09:44

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa er en del av Grenadertraseen. Selve Grenaderløpet, det 90 kilometer lange turrennet fra Hakadal til Jansløkka skole. Denne løypebeskrivelsen gjelder imidlertid motsatt vei av den retningen rennet går.

Fra Kleivstua følger løypa først lysløypetraseen, går et lite stykke langs Kongeveien i sørøstlig retning, før den forlater lysløypa en drøy kilometer etter Kleivstua. Det bærer gjennom skogen, og 1,4 kilometer senere står du ved løypeskiltet ved skogsbilveien sør for Bønnerudtjern. Veien mot venstre kommer fra lysløypa, rett før det stedet du gikk ut av den. Det hender at det prepareres med scooter på denne veien, og da er dette en snarvei med en besparelse på 700 meter.

Fra løypeskiltet ved Bønnerudtjern går løype 1353 nordover til Retthelltjern, men vår løype går på veien et lte stykke til, frem til løypekrysset der løype 92 tar av til høyre og opp mot Torgeseterhøgda og Torgetjern, med forbindelse til Lommedalen.

Vår løype går videre nordover i terrenget på østsiden av Bønnerudtjern. Når den nærmer seg Retthellseter går den et lite stykke (120 meter) på brøytet skogsbilvei. Herfra er det for øvrig forbindelse til den vakre løype 91 mot Skardtjern og Gyrihaugen.

Men du skal østover, og i lett og fallende terreng er du snart fremme ved løypekrysset rett vest for Fjellstadhytta. Her kan du velge mellom å gå rett frem i dobbeltspor til Fjellsetra (løype 1219), eller du kan ta til høyre, inn på den scooterpreparerte løype 1221 til Torgetjern.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
366 Krokskogrunde fra Kleivstua Kleivstua Kleivstua 33.4
92 Langt inn på Krokskogen By i Lommedalen Sollihøgda 41.1
257 Langtur fra Ringkollen til Hvalstad Ringkollen Hvalstad 57.4

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Kleivstua