Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen

Løype nr: 91
Lengde: 7.4 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 29.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en scooterkjørt naturløype som byr på mye flott og nesten fjellignende terreng, særlig i dragene opp mot Gyrihaugen. Løypen går i vekslende, stigende terreng med skog, åpne myrområder, vann og hyttebebyggelse. Rett vest faller åsen bratt ned mot Steinsfjorden. Tidligere lot man tømmeret løpe ned åssiden.

Løypen starter nord for Retthelltjern og går videre over Lårviktjern (478 moh.) og til skogsbilveien sør for Skardtjern. Du følger veien 400-500 nordover til østsiden av tjernet. Skardtjern het tidligere Ortjern, og ligger ved stupet mot Steinsfjorden, men bekken fra tjernet renner likevel østover og sydover. Vannet renner ut i sjøen ved Sandvika i Bærum. Den gamle skiløypen fra ca. år 1900 gikk her fra Skardet til Åsa (Skardveien).

Fra veien på østsiden av Skardtjern følger du rødmerkingen østover, og like etterpå står du i et løypekryss. Her går går det en løype sørøstover mot Gyrihaugflaka (løype 403). Vår løype stiger derimot videre mot Migartjern (navn etter bekken som ofte står som en stråle ut fra den bratte fjellsiden) der man mot vest kan ta en avstikker til Mørkganga. Utvis i så fall stor forsiktighet, for Gangen kan være farlig i vinterhalvåret!

Løypen kommer opp på nordsiden av Gyrihaugen, og snaut 800 meter etter at du har forlatt Migartjern, går det blåmerket sti mot toppen. Denne er ofte preparert med scooter, og selv om denne traseen er bratt, er den 1 kilometer kortere enn standardtrassen.

Hvis du ikke tar snarveien, kommer du til et løypekryss, der løype 1563 går mot Gyrihaugsetra, hvorfra det er forbindelse til Løvlia, tar vi til høyre. Like etterpå står vi i løypekrysset nord i Lille Gyrihaugtjern, der løype 238 går rett frem (sydover), ned til Fjellsetra. Men vi tar til høyre i dette krysset og er snart på toppen av Gyrihaugen der et av Markas flotteste utsiktspunkter venter på oss.

Det er vel så fint å gå denne løypen motsatt vei. Da kan du stå bedagelig nedover i lette bakker og komme deg greit til Retthelltjern.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
256 Flotteste turen fra Ringkollen til Sollihøgda Ringkollen Sollihøgda 42.7
93 I smale spor Sollihøgda Skansebakken 48.0