Kråkstad - Bjerke skole

Løype nr: 945
Område: Sørmarka
Lengde: 5.5 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Kråkstad IL
Ferdig preparert: 13.03.2018

Oversiktskart

Beskrivelse

Du starter med å gå ca. 400 meter sørover fra kiosken - gjennom Dampsagveien og Elveveien - eller gjennom Dampsagveien fra Kråkstad stasjon. Skiløypa starter i krysset Elveveien/Parkbakken (95 moh.) Den går svakt oppover gjennom bebyggelsen, forbi Kråkstad barnehage, Kråkstad samfunnhus og Kråkstadhallen.

Her krysser den Kråkstadveien (110 moh.) og går videre over åpent kulturlandskap med Kråkstad kirke på en høyde til venstre. Etter 800 meter kommer man til Bjastadkrysset (115 moh.), der E18 krysses. Her går løype 593 til høyre mot Ås.

Fra dette løypedelet er det 3,9 kilometer igjen å gå. Løypa fortsetter i småkupert terreng over store, åpne jorder. Legg merke til alle gravhaugene. Første høyde er Glenneveien - 130 moh.

Her krysser man Glenne gård, der det ligger en gravhaug fra jernalderen (ca. 100 f.Kr.-ca. 600 e.Kr.) rett ved løypa. Dette området er en del av Ås-Kråkstad-morenen, og trolig var strandkanten her for rundt 9.200 år siden. Universitetets oldsakssamling har satt opp et informasjonsskilt ved denne gravhaugen.

Videre går løypa over flate store jorder, krysser Bjastadveien, fortsetter nedover - og så over Kråkstadelva (89 moh.). Siste del av løypa går sørover langs elva og til slutt litt oppover - fram til Bjerke skole som ligger 100 moh.

Løype 947 går til venstre, i retning Elvestad. Tar du til høyre i løype 946 kommer du til Jaerskogen, og kan evt. fortsette turen i Kroerløypa.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Kråkstad