Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen

Lengde: 4.8 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Delvis preparert
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 30.12.2021
Delvis preparert: 02.01.2022 08:36

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa starter i løypedelet ved Sølvtjernshytta (Bæ-bu), der løype 958 går nordover i retning Brovoll, mens løypa sørvestover går til Råsjøkrysset (løype 957 eller løype 387). Du skal imidlertid østover, på sørsiden av Sølvtjernet.

Etter 0,7 kilometer deler løypa seg. Løype 387 fortsetter til venstre mot Brovoll, men du tar til høyre. Herfra blir det en del stigning, via neste kryss, der du holder du til venstre, oppover i Bukkelia. På siste del av løypa glir du over noen fine myrpartier fram til krysset ved Store Snellingen (540 moh.).

Løypa ender i nordenden av vannet, der den kommer inn på løype 152 mellom Brovoll og Trasletjernet.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km