Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen

Løype nr: 960
Område: Nordmarka syd
Lengde: 4.0 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Ferdig preparert: 13.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Nydelig naturløype som går over Kamphaugåsen. Løypa starter i løypekrysset akkurat der den maskinpreparerte løype 235 mellom Ullevålseter, Kamphaugåsen og Kikutstua krysser Nordmarksveien. Her går vår løype opp lia mot Kamphaug. Her var det en gang en gård, men etter en brann i 1989 er det nå bare ruiner igjen.

Fra løypekrysset her fortsetter løypa rett frem og når Kamphaugåsen (390 moh.), løypas høyeste punkt etter, ca. 5 km fra Hammeren. Ta gjerne en tur ut av løypa vestover (ca. 100 meter), hvorfra det er fin utsikt vestover.

Nå venter fine utforkjøringer ned til Rottungen etter at løypa har krysset skogsbilvei to ganger. Ute på vannet møter den løype 365 mellom Kikutstua og Øyungen, via Bjørnholt. Løypa blir landfast igjen ved Gåslungen gård, og ender her, i møtet med løype 367. Den løypa går også mellom Kikutstua og Øyungen, men via Myrtjern.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km