Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam

Løype nr: 98
Lengde: 4.3 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 30.12.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne løypa er krysset vest for Fagervann. Her møtes løyper fra Vambutjerna (løype 1593) og Auretjern (løype 1587).

Løypa går sørover på Spålsveien. Et stykke før Langtjern krysser du løype 226, som er scooterløypa mellom Langtjern og Mosjøen. Løypa passerer så Langtjern, der løype 456 går til venstre mot Spålen.

Den fortsetter i slake utforkjøringer ned mot Storflåtan. En alterativ løype fra Langtjern er løype 97, som går parallelt gjennom skogen øst for veien, langs Langtjernbekken. Denne er mer spennende og koselig, men krever gode snøforhold.

Nederst i Spålsveien kommer du til et løypekryss der løype 1118 tar av til venstre mot nordenden av Svarten. Den løypa er en del av Grenadertraseen. Du fortsetter imidlertid rett fram - mot demningen øst i Storflåtan. Fra myra rett før demningen går løype 462 til venstre mot Kringla, mens løype 308 tar til høyre i retning Damtjern. Løype 1464 går videre mot Skamræk. Den strekningen er også en del av Grenaderløypa.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
91 Over Krokskogen fra Ringkollen Ringkollen By i Lommedalen 36.8