Preppestatus: Alle løyper, Østmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
1637 Langen Ikke preparert 00.00. 0 5.1
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
163 Haraløkka - Østmarksetra Delvis preparert 28.12.2021 1.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud Delvis preparert 28.12.2021 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Delvis preparert 01.01.2022 2.7
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer Delvis preparert 02.01.2022 2.4
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Delvis preparert 02.01.2022 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka Delvis preparert 01.01.2022 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen Delvis preparert 02.01.2022 3.8
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan Delvis preparert 02.01.2022 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra Delvis preparert 02.01.2022 6.9
694 Rustadsaga - Skullerudstua Delvis preparert 01.01.2022 1.3
797 Rustadsaga - Øgården Delvis preparert 31.12.2021 1.6
693 Skullerudstua - Østensjøvannet Delvis preparert 14.03.2021 2.5
695 Smørhullet - Langvann - Øgården Delvis preparert 20.02.2021 3.4
687 Øgården - Gullsmeden Delvis preparert 02.01.2022 1.3
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen Preparert tidligere 02.01.2022 5.6
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Preparert tidligere 12.12.2021 2.4
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet Preparert tidligere 01.01.2022 3.1
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet Preparert tidligere 02.01.2022 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Preparert tidligere 02.01.2022 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 02.01.2022 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen Preparert tidligere 11.12.2021 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Preparert tidligere 02.01.2022 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 02.01.2022 3.5
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Preparert tidligere 02.01.2022 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Preparert tidligere 02.01.2022 1.8
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Preparert tidligere 02.01.2022 2.2
167 Mariholtet - Haukåsen Preparert tidligere 02.01.2022 2.3
688 Petersbråtan - Gullsmeden Preparert tidligere 19.03.2021 1.6
686 Petersbråtan - Øgården Preparert tidligere 02.01.2022 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) Preparert tidligere 31.12.2021 6.1
166 Sleppa - Gullsmeden Preparert tidligere 14.03.2021 2.3
170 Smørhullet - Petersbråtan Preparert tidligere 02.01.2022 1.9
1054 Valstadløypa Preparert tidligere 05.03.2020 1.9
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet Ikke preparert 19.03.2018 2.0
171 Skullerudstua - Olavsmyr Ikke preparert 08.02.2019 2.4
Lyseren - Mjær
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) Preparert tidligere 12.03.2021 2.1
Parker og grøntområder
1240 Rundløype på Ekebergsletta Delvis preparert 02.01.2022 2.4
1241 Lysløypa på Brannfjell Preparert tidligere 02.01.2022 2.0
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård Ikke preparert 08.02.2019 1.3
Lørenskog - Rælingen
1510 Fjellstad - Myrdammen Delvis preparert 30.12.2021 1.3
1254 Hektner - Smestad - Fjerdingbyputten - Marikollen Delvis preparert 02.01.2022 4.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet Delvis preparert 02.01.2022 7.6
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua Delvis preparert 30.12.2021 5.5
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen Delvis preparert 12.03.2021 3.3
1397 Mønevann - Djupdalskrysset Delvis preparert 15.03.2021 1.1
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland Delvis preparert 28.12.2021 10.5
1053 Vallerud - Skulerud Delvis preparert 19.01.2021 2.6
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern Preparert tidligere 01.02.2021 2.5
282 Hektner - Ramstadsjøen Preparert tidligere 12.03.2021 1.7
251 Lysløypa i Marikollen Preparert tidligere 02.01.2022 3.2
807 Lysløypa Kurland Preparert tidligere 28.12.2021 2.1
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] Preparert tidligere 02.01.2022 3.4
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua Preparert tidligere 02.01.2022 5.6
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen Preparert tidligere 11.03.2021 3.2
260 Myrdammen - Nordbysjøen Preparert tidligere 12.03.2021 1.8
261 Myrdammen - Setertjernstua Preparert tidligere 30.12.2021 4.4
1398 Mønevann - Langmyra Preparert tidligere 28.01.2021 1.5
811 Nordby skole - Myrdammen Preparert tidligere 30.12.2021 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann Preparert tidligere 12.03.2021 2.7
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua Preparert tidligere 02.01.2022 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua Preparert tidligere 12.03.2021 1.5
1561 Rundløypa i Marikollen idrettspark Preparert tidligere 02.01.2022 0.4
813 Rundløypene på Hektnersletta Preparert tidligere 19.02.2021 2.0
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua Preparert tidligere 17.03.2021 0.3
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen Preparert tidligere 30.12.2021 2.2
1512 Stormyra - Sandbekkhallen Preparert tidligere 11.03.2021 1.1
1052 Sørlihavna - Vallerud Preparert tidligere 28.12.2021 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole Preparert tidligere 12.03.2021 0.7
1399 Østaveien - Veslevannsdalen Preparert tidligere 06.03.2020 1.0
1609 Mønevann - Ryensetra (Vestaveien) Ikke preparert 00.00. 0 3.9
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen Ikke preparert 15.03.2013 7.1
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna Ikke preparert 08.02.2019 3.6
Losby - Vangen
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen Delvis preparert 15.03.2021 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann Delvis preparert 02.01.2022 6.7
281 Losby - Djupdalskrysset Delvis preparert 02.01.2022 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra Delvis preparert 12.03.2021 3.8
253 Losby golfbane [rundløype] Delvis preparert 18.02.2021 5.5
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua Preparert tidligere 02.01.2022 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua Preparert tidligere 02.01.2022 3.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset Preparert tidligere 14.01.2021 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann Preparert tidligere 12.03.2021 2.4
1395 Knurra - Geitsjøen Preparert tidligere 12.03.2021 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen Preparert tidligere 12.03.2021 6.9
257 Knurra - Røyrivann S Preparert tidligere 15.03.2021 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen Preparert tidligere 02.01.2022 6.8
1393 Morterudkoia - Kalddalen Preparert tidligere 12.03.2021 0.5
1051 Morterudveien Preparert tidligere 02.01.2022 0.8
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann Preparert tidligere 12.03.2021 2.2
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten Ikke preparert 23.01.2019 1.7
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua Ikke preparert 14.03.2019 6.7
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
182 Bysetermosan - Vangen Delvis preparert 02.01.2022 3.1
249 Fjell - Fjellfugleleiken - Trejernskoia Delvis preparert 10.12.2021 4.0
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen Delvis preparert 30.12.2021 4.4
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen Delvis preparert 02.01.2022 7.3
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan Delvis preparert 02.01.2022 9.2
1451 Franskeplassen - Skjelbreia Preparert tidligere 02.01.2022 3.4
459 Golfbanen på Krokhol Preparert tidligere 30.12.2021 3.5
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia Preparert tidligere 02.01.2022 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet Preparert tidligere 02.01.2022 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] Preparert tidligere 02.01.2022 1.5
247 Sandbakken P - Franskeplassen Preparert tidligere 02.01.2022 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene Preparert tidligere 02.01.2022 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene Preparert tidligere 02.01.2022 1.2
423 Skjelbreia - Vangen Preparert tidligere 02.01.2022 2.8
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia Preparert tidligere 02.01.2022 5.9
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet Ikke preparert 21.03.2018 3.7
Streifinn - Vengsveien
647 Merratjern - Skillebekk Delvis preparert 29.12.2021 2.1
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø Delvis preparert 18.02.2021 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet Delvis preparert 18.02.2021 5.2
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland Delvis preparert 12.03.2021 3.6
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk Preparert tidligere 29.12.2021 7.6
645 Klokkertorvet - Finland Preparert tidligere 12.03.2021 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen Preparert tidligere 12.03.2021 2.0
400 Lysløypa på Streifinn Preparert tidligere 16.03.2021 3.0
644 Skillebekk - Finland Preparert tidligere 29.12.2021 1.6
630 Streifinn - Myrdammen Preparert tidligere 12.03.2021 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen Preparert tidligere 12.03.2021 5.0
643 Streifinn - Skillebekk Preparert tidligere 16.03.2021 2.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan Delvis preparert 19.02.2021 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten Delvis preparert 30.12.2021 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen Delvis preparert 02.01.2022 8.7
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken Delvis preparert 18.02.2021 4.2
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda Preparert tidligere 29.12.2021 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten Preparert tidligere 12.03.2021 4.3
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen Preparert tidligere 12.03.2021 7.2
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass Preparert tidligere 02.01.2022 5.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass Preparert tidligere 11.03.2021 1.4