Preppestatus: Alle løyper, Gjøvik, Toten og Land , preparert av Eina Sportsklubb
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
1336 Glåmhaugen - Kvitingen Preparert tidligere 12.03.2021 1.8
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda Preparert tidligere 12.03.2021 7.7
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1328 Eina - Stormyrene Delvis preparert 12.03.2021 4.6
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) Delvis preparert 07.03.2020 6.0
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda Delvis preparert 12.03.2021 7.2
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) Preparert tidligere 07.03.2020 7.5
758 Eina - Eidstugua [Valdresbanen] Preparert tidligere 12.03.2021 5.6
1343 Eina - Prestmarka Preparert tidligere 05.03.2020 4.9
1339 Eina - Thune skole Preparert tidligere 07.03.2020 1.8
1325 Lysløypa i Prestmarka Preparert tidligere 21.03.2021 3.7
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra Preparert tidligere 07.03.2020 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra Preparert tidligere 12.03.2021 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra Preparert tidligere 12.03.2021 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) Preparert tidligere 12.03.2021 4.3
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra Preparert tidligere 12.03.2021 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie Preparert tidligere 12.03.2021 0.5
1402 Thune skole - Blili Preparert tidligere 07.03.2020 2.8
1344 Prestmarka - Thune skole Ikke preparert 09.03.2018 5.1