Preppestatus: Alle løyper, Mossemarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Vestby - Hølen - Son
1439 Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk Ikke preparert 10.03.2019 3.0
Mossemarka nord
868 Ødemørk - Søndre Dammane Delvis preparert 18.02.2021 2.4
870 Ishavet rundt Ikke preparert 14.03.2018 6.7
1034 Kolsrød - Søndre Dammane Ikke preparert 03.02.2019 3.0
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk Ikke preparert 03.02.2019 2.8
862 Sonsveien - Vandrås Ikke preparert 03.02.2019 2.1
871 Svartdalsåsløypa Ikke preparert 03.02.2019 3.2
860 Såner - Vandrås Ikke preparert 03.02.2019 2.9
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] Ikke preparert 22.12.2014 7.1
1033 Vandrås - Grav - Kolsrød Ikke preparert 03.02.2019 7.0
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød Ikke preparert 03.02.2019 2.8
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] Ikke preparert 03.02.2019 2.9
Mossemarka sør
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka Delvis preparert 01.01.2022 2.6
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss Delvis preparert 11.03.2021 2.4
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] Delvis preparert 11.03.2021 1.3
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] Preparert tidligere 11.03.2021 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] Preparert tidligere 11.03.2021 1.6
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss Preparert tidligere 18.02.2021 1.7
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk Preparert tidligere 18.02.2021 3.6
1026 Kambo - Grindvoll Ikke preparert 24.02.2018 2.9
1030 Kambo - Noreødegården Ikke preparert 22.01.2018 3.2
1027 Kambo - Skihytta i Moss Ikke preparert 03.02.2019 3.1
1028 Rødsund - Søndre Dammane Ikke preparert 00.00. 0 1.8
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] Ikke preparert 03.02.2019 3.3
1032 Thorbjørnsrød - Noreødegården Ikke preparert 01.02.2014 3.6
1031 Vanembukken - Søndre Dammane Ikke preparert 14.03.2018 3.4