Preppestatus: Alle løyper, Totenåsen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Totenåsen øst
1495 Holokampen rundt 08.12.2019 12.0
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 07.12.2019 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 07.12.2019 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 07.12.2019 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 02.12.2019 7.1
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 02.12.2019 4.6
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta 02.12.2019 7.2
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 02.12.2019 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 02.12.2019 6.8
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 02.12.2019 10.2
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen 30.01.2019 4.2
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta 23.03.2019 5.5
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra 15.03.2019 9.2
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] 18.03.2019 6.1
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] 11.02.2019 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] 15.03.2019 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] 15.03.2019 13.5
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta 30.01.2019 8.1
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] 15.03.2019 12.0
Totenåsen vest
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 07.12.2019 2.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 08.12.2019 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 07.12.2019 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra 08.12.2019 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 07.12.2019 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 08.12.2019 3.8
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 07.12.2019 3.2
1177 Lysløypa på KK-plassen 09.12.2019 3.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 07.12.2019 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 07.12.2019 2.3
1444 Narumsrunden 09.12.2019 6.3
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 07.12.2019 2.0
1442 Smebyrunden 09.12.2019 10.1
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås 07.12.2019 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] 07.12.2019 9.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 19.03.2019 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 10.03.2017 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1443 Nøklebyrunden 26.03.2019 12.3
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 12.04.2019 3.6
1519 Svartungstua - Svartungen hytteområde 12.04.2019 2.1
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 11.04.2018 5.2