Preppestatus: Alle løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Delvis preparert 20.03.2020 5.1
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Delvis preparert 28.03.2021 2.6
1597 Langtjern - Damtjern Delvis preparert 02.01.2022 2.8
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Delvis preparert 19.03.2021 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam Delvis preparert 19.03.2021 4.6
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu Delvis preparert 04.03.2020 6.2
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra Delvis preparert 02.01.2022 4.0
454 Ringkollen - Langtjern Delvis preparert 15.04.2021 3.0
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern Delvis preparert 15.04.2021 8.5
1588 Vesle Ugla - Auretjern Delvis preparert 12.03.2021 1.6
1599 Borgersetra - Vassendvika Preparert tidligere 15.04.2021 3.6
1596 Borgersetra – Langtjern Preparert tidligere 02.01.2022 1.7
1602 Borgersetra – Vambu Preparert tidligere 02.01.2022 2.4
1598 Damtjern - Ringsmyrene Preparert tidligere 02.01.2022 2.5
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Preparert tidligere 19.03.2021 4.0
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) Preparert tidligere 19.03.2021 1.8
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) Preparert tidligere 19.03.2021 3.9
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) Preparert tidligere 19.03.2021 2.9
95 Lysløypa på Ringkollen Preparert tidligere 02.01.2022 3.5
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) Preparert tidligere 13.04.2021 1.0
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Preparert tidligere 01.03.2020 11.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Preparert tidligere 14.04.2021 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Preparert tidligere 15.04.2021 5.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Preparert tidligere 13.03.2021 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Preparert tidligere 30.12.2021 5.7
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Preparert tidligere 25.03.2021 1.8
93 Ringkollen - Treningsrunden Preparert tidligere 03.03.2020 15.0
1484 Ringkolltoppen rundt Preparert tidligere 19.03.2021 4.2
458 Skileik på Ringkollen Preparert tidligere 02.01.2022 0.1
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Preparert tidligere 28.03.2021 3.2
1601 Treningsrunden Preparert tidligere 02.01.2022 7.0
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Preparert tidligere 15.04.2021 3.5
1136 Damtjern - Åsa Ikke preparert 26.02.2016 3.6
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] Ikke preparert 05.03.2018 3.8
1643 Ringkollen - Damåsen - Smeden [Gamlebakka] Ikke preparert 00.00. 0 2.8
Damtjern med omegn
1535 Atjern - Atjernsmyrene - Sandviksveien Preparert tidligere 13.03.2020 0.9
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene Preparert tidligere 29.03.2021 0.9
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk Preparert tidligere 30.12.2021 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene Preparert tidligere 30.12.2021 1.1
1564 Løvlia - Kulpåsen Preparert tidligere 29.03.2021 1.9
1566 Løvlia - Lauvliflaka Preparert tidligere 02.01.2022 1.5
1565 Ringsmyrene - Løvlia Preparert tidligere 02.01.2022 2.3
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Preparert tidligere 25.03.2021 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan Preparert tidligere 30.12.2021 3.5
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Preparert tidligere 30.12.2021 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.03.2021 2.7
Kleivstua - Løvlia
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Delvis preparert 29.03.2021 3.9
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Delvis preparert 30.12.2021 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Delvis preparert 02.01.2022 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Delvis preparert 02.01.2022 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Delvis preparert 30.12.2021 2.3
89 Lysløypa på Kleivstua Delvis preparert 02.01.2022 3.7
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Preparert tidligere 30.12.2021 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.04.2021 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.04.2021 2.3
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Preparert tidligere 29.03.2021 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Preparert tidligere 29.03.2021 1.8
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Preparert tidligere 30.12.2021 2.6
92 Kleivstua - Torgetjern Preparert tidligere 02.01.2022 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Preparert tidligere 29.03.2021 7.4
1223 Torgetjern - Frøshaug Preparert tidligere 02.01.2022 3.7
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] Ikke preparert 03.01.2020 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert 22.03.2019 3.0
70 Skileik Kleivstua Ikke preparert 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Ikke preparert 12.03.2019 2.1
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Delvis preparert 02.01.2022 4.7
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Delvis preparert 30.03.2021 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Delvis preparert 02.01.2022 2.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Delvis preparert 02.01.2022 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Delvis preparert 02.01.2022 7.0
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Preparert tidligere 02.01.2022 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Preparert tidligere 30.12.2021 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua Preparert tidligere 13.04.2021 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda Preparert tidligere 02.01.2022 3.5
85 Sollihøgda skileik Preparert tidligere 25.12.2019 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Preparert tidligere 02.01.2022 7.7
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert tidligere 02.01.2022 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter Preparert tidligere 13.04.2021 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua Preparert tidligere 02.01.2022 3.5
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Delvis preparert 14.04.2021 7.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka Delvis preparert 29.12.2021 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert 02.01.2022 3.6
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Delvis preparert 13.04.2021 54.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Delvis preparert 25.03.2021 8.2
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Delvis preparert 19.01.2021 4.9
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Delvis preparert 15.04.2021 4.5
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Preparert tidligere 13.03.2021 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Preparert tidligere 13.03.2021 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Preparert tidligere 02.01.2022 1.9
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Preparert tidligere 02.01.2022 1.5
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Preparert tidligere 24.03.2021 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Preparert tidligere 02.01.2022 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Preparert tidligere 15.04.2021 1.8
1119 Langlia - Kveldrostjern Preparert tidligere 28.03.2021 2.3
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Preparert tidligere 13.03.2021 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Preparert tidligere 02.01.2022 3.2
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Preparert tidligere 13.03.2021 8.3
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Preparert tidligere 02.01.2022 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene Preparert tidligere 02.01.2022 3.8
71 Storebekkhytta - Dammyra Preparert tidligere 02.01.2022 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Preparert tidligere 24.03.2021 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Preparert tidligere 02.01.2022 4.4
1143 Svarten N - Kringla Preparert tidligere 28.03.2021 3.6
392 Svarten N - Spålen Ø Preparert tidligere 20.02.2021 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Preparert tidligere 02.01.2022 4.2
1606 Kringla - Langlia Ikke preparert 00.00. 0 1.0
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Ikke preparert 21.03.2019 9.1
73 Lysedammene - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 1.9
1151 Moliksåsen - Kringla Ikke preparert 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Ikke preparert 21.03.2019 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Ikke preparert 20.03.2019 4.1
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Preparert tidligere 30.12.2021 4.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Preparert tidligere 30.12.2021 3.0
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa Delvis preparert 01.01.2022 4.6
1536 Lorerunden Delvis preparert 01.01.2022 7.5
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage Delvis preparert 19.01.2021 2.9
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo Delvis preparert 28.12.2021 8.7
1539 Rundløyper på Røyse Delvis preparert 30.12.2021 16.6
1538 Rundløyper på Steinssletta Delvis preparert 18.02.2021 12.1
1540 Rytterragerrunden Delvis preparert 18.02.2021 4.6
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage Preparert tidligere 19.01.2021 1.1
1542 Rundløypa på Storøya Ikke preparert 25.02.2019 4.9
Lommedalen
357 By - Greinehytta Delvis preparert 31.12.2021 4.9
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Delvis preparert 30.12.2021 2.9
405 Frøshaug - Djupdalen Preparert tidligere 23.02.2021 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.03.2021 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Preparert tidligere 31.12.2021 3.0
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.03.2021 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.03.2021 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.03.2021 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Preparert tidligere 19.03.2021 7.5
988 Tobonn - By Preparert tidligere 26.03.2021 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug Preparert tidligere 30.12.2021 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Preparert tidligere 31.12.2021 5.2
1472 Bergersletta Ikke preparert 14.02.2019 1.1
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Ikke preparert 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Ikke preparert 22.03.2019 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
1589 Spålen N - Auretjern Delvis preparert 30.12.2021 0.6
1587 Fagervann - Auretjern Preparert tidligere 30.12.2021 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam Preparert tidligere 30.12.2021 4.3
1590 Spålen N - Finnstad Preparert tidligere 19.03.2021 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Preparert tidligere 28.03.2021 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Preparert tidligere 28.03.2021 2.1
Tanum - Vestmarksetra
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu Preparert tidligere 14.04.2021 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Preparert tidligere 30.12.2021 2.7