Preppestatus: Alle løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
95 Lysløypa på Ringkollen 04.12.2019 3.5
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Ringsmyrene 02.12.2019 11.2
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka 02.12.2019 11.0
96 Ringkollen - konkurranseløyper 03.12.2019 5.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 03.12.2019 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 29.11.2019 10.5
458 Skileik på Ringkollen 02.12.2019 0.1
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 01.04.2019 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 29.03.2019 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 21.03.2019 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 08.03.2019 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 22.02.2019 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 26.03.2019 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 29.03.2019 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 21.03.2019 2.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 04.02.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 29.03.2019 2.5
454 Ringkollen - Langtjern 04.04.2019 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 21.03.2019 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 24.03.2019 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 05.04.2019 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 29.03.2019 8.5
1484 Ringkolltoppen rundt 12.03.2019 4.2
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 21.04.2019 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 21.03.2019 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 05.04.2019 3.2
Damtjern med omegn
1566 Løvlia - Lauvliflaka 02.12.2019 1.5
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene 00.00. 0 0.9
1564 Løvlia - Kulpåsen 00.00. 0 1.9
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 20.03.2019 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan 21.04.2019 3.5
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 01.04.2019 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 28.03.2019 2.7
Kleivstua - Løvlia
89 Lysløypa på Kleivstua 06.12.2019 3.7
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 30.11.2019 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 30.11.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 30.11.2019 2.3
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 29.11.2019 2.6
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 30.11.2019 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 02.12.2019 3.7
1223 Torgetjern - Frøshaug 02.12.2019 3.7
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 02.04.2019 3.9
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra 00.00. 0 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen 02.04.2019 1.8
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] 15.03.2019 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2019 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 31.03.2019 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 26.03.2019 4.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 10.04.2019 2.3
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 02.04.2019 7.4
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 12.03.2019 2.1
Sollihøgda - Sørsetra
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 06.12.2019 1.7
358 Lysløypa på Sollihøgda 06.12.2019 3.5
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 06.12.2019 7.7
87 Sørsetra - Kleivstua 06.12.2019 3.5
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 02.12.2019 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 03.12.2019 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 02.12.2019 4.5
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 28.11.2019 2.2
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 29.11.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 30.11.2019 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 02.12.2019 1.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 12.04.2019 8.0
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 18.04.2019 5.7
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 05.12.2019 1.9
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 05.12.2019 3.8
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 05.12.2019 4.4
4 Skansebakken - Lysedammene 29.11.2019 3.8
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 04.04.2019 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 20.03.2019 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 20.03.2019 3.3
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 18.04.2019 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 14.04.2019 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 22.03.2019 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.03.2019 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 04.04.2019 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 18.04.2019 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 18.04.2019 1.8
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 05.04.2019 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 20.03.2019 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 07.04.2019 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 20.03.2019 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 04.04.2019 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 24.03.2019 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 11.04.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 04.04.2019 2.3
1143 Svarten N - Langlia 05.04.2019 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 29.03.2019 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 18.04.2019 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 20.03.2019 4.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 20.03.2019 5.7
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 18.04.2019 3.0
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa 18.03.2019 6.3
1536 Lorerunden 18.03.2019 6.8
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo 18.03.2019 8.1
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
1539 Rundløyper på Røyse 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden 18.03.2019 4.8
Lommedalen
357 By - Greinehytta 29.11.2019 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 29.11.2019 3.0
988 Tobonn - By 29.11.2019 1.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 29.11.2019 5.2
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
405 Frøshaug - Djupdalen 14.03.2019 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 28.03.2019 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 31.03.2019 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 28.03.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 28.03.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 28.03.2019 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.02.2019 7.5
1222 Tverrelva - Frøshaug 05.04.2019 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.03.2019 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 21.03.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 29.03.2019 2.1