Preppestatus: Alle løyper, Lillomarka og Gjelleråsen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Skytta - Gjelleråsen
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen Delvis preparert 22.03.2021 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen Delvis preparert 22.03.2021 3.7
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Delvis preparert 20.03.2021 3.7
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Delvis preparert 26.03.2021 2.6
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Preparert tidligere 16.03.2021 2.6
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen Preparert tidligere 23.03.2021 1.1
Hakadal - Nittedal
1556 Sagtomta - Vågedammen Delvis preparert 19.03.2021 2.5
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen Preparert tidligere 19.03.2021 4.5
1555 Sagtomta - Sørskogen Preparert tidligere 12.03.2021 2.8
Skjetten - Strømmen
1320 Lysløypa i Bråteåsen Ikke preparert 03.02.2019 2.7
Årvoll - Linderud - Grorud
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann Delvis preparert 26.03.2021 2.6
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Delvis preparert 13.03.2021 1.4
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Delvis preparert 19.03.2021 4.0
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Delvis preparert 19.03.2021 4.0
1508 Løyper på Lillomarka arena Delvis preparert 09.04.2021 3.0
667 Årvoll - Breisjøen Delvis preparert 26.03.2021 4.0
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva Preparert tidligere 29.11.2019 1.4
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Preparert tidligere 23.03.2021 1.5
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Preparert tidligere 19.03.2021 2.5
Maridalen
777 Kjelsås - Sander Delvis preparert 18.03.2021 3.4
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Delvis preparert 18.03.2021 1.2
178 Damputtbekken - Sandermosen Preparert tidligere 20.03.2021 1.9
675 Dausjøen - Mobekken Preparert tidligere 18.03.2021 1.4
678 Hammeren - Sander Preparert tidligere 12.03.2021 3.3
660 Kjelsås - Monsetangen Preparert tidligere 18.03.2021 2.4
680 Konkurranseløype Kjelsås Preparert tidligere 14.03.2021 1.0
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Preparert tidligere 16.03.2021 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] Preparert tidligere 15.04.2021 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken Preparert tidligere 18.03.2021 1.0
662 Monsetangen - Myrvang Preparert tidligere 14.03.2021 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober Preparert tidligere 26.03.2021 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen Preparert tidligere 28.03.2021 2.5
676 Sander - Dausjøen Preparert tidligere 18.02.2021 1.5
677 Sander - Monsetangen Preparert tidligere 12.03.2021 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen Preparert tidligere 20.03.2021 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober Preparert tidligere 26.03.2021 2.6
Breisjøen - Sinober
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter Delvis preparert 12.03.2021 1.4
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Delvis preparert 23.03.2021 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Delvis preparert 26.03.2021 2.7
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen Delvis preparert 26.03.2021 1.5
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Delvis preparert 31.05.2021 3.1
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Preparert tidligere 24.03.2021 2.0
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter Preparert tidligere 18.02.2021 3.6
144 Sørskogen - Sinober (vest) Preparert tidligere 26.03.2021 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) Preparert tidligere 26.03.2021 1.7
143 Vennervann - Kringler - Sinober Preparert tidligere 25.03.2021 2.5
142 Vennervann - Sørskogen Preparert tidligere 25.03.2021 1.6
Parker og grøntområder
1237 Torshovdalen Preparert tidligere 11.02.2021 1.7
1238 Tøyenparken Preparert tidligere 17.03.2021 1.5
1239 Valle Hovin Ikke preparert 08.02.2019 1.0
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Delvis preparert 19.03.2021 2.0
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) Preparert tidligere 23.04.2021 0.6
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) Preparert tidligere 20.01.2021 1.5
231 Linderudkollen - Solemskogen Preparert tidligere 17.04.2021 1.4
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Preparert tidligere 26.03.2021 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Preparert tidligere 17.04.2021 0.8
139 Solemskogen - Revlia Preparert tidligere 26.03.2021 2.3
1650 Kringla vest - Kringla øst (over vannet) Ikke preparert 00.00. 0 0.3
663 Myrvang - Damputtbekken Ikke preparert 19.03.2019 2.1
1282 Solemskogen - Myrvang Ikke preparert 01.02.2019 0.6