Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka nord
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] Preparert tidligere 29.12.2021 1.9
Stryken - Harestua
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Delvis preparert 30.12.2021 4.6
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Delvis preparert 02.01.2022 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Delvis preparert 30.12.2021 7.5
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Delvis preparert 14.12.2021 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Delvis preparert 30.12.2021 2.9
301 Harestua - Svartbekken Preparert tidligere 25.03.2021 4.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Preparert tidligere 02.01.2022 5.0
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien Preparert tidligere 17.03.2021 1.5
106 Stryken - Stålmyra Preparert tidligere 13.04.2021 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen Preparert tidligere 02.01.2022 2.2
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] Ikke preparert 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen Ikke preparert 14.03.2019 8.4
Grua - Mylla - Roa
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika Delvis preparert 19.03.2021 4.8
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte Delvis preparert 27.03.2021 4.5
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Delvis preparert 11.12.2021 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø Delvis preparert 27.03.2021 1.5
992 Roa - Kalvsjø Delvis preparert 27.03.2021 3.4
1360 Roa - Ringen Delvis preparert 15.03.2021 3.8
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte Delvis preparert 23.04.2021 3.0
109 Svea Sportshytte - Svea Delvis preparert 29.12.2021 1.5
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Delvis preparert 02.01.2022 3.5
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren Preparert tidligere 02.01.2022 1.3
1262 Brattvoll - Volla Preparert tidligere 15.04.2021 1.4
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Preparert tidligere 28.03.2021 4.3
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Preparert tidligere 23.04.2021 1.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Preparert tidligere 14.04.2021 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud Preparert tidligere 27.03.2021 3.7
1453 Kalvsjøhagen Preparert tidligere 12.03.2021 1.1
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Preparert tidligere 29.12.2021 3.0
496 Myllsdammen - Belteren - Kalrasen Preparert tidligere 02.01.2022 1.8
1047 Myllsdammen - Bislingen [på veien] Preparert tidligere 11.12.2021 2.4
110 Myllsdammen - Flisbanen [Grønntjernløypa] Preparert tidligere 15.04.2021 2.2
346 Myllsdammen - Trantjern [Myllsliveien] Preparert tidligere 02.01.2022 4.7
220 Myllsdammen - Trantjern [over vannet] Preparert tidligere 02.01.2022 4.5
1452 Ringen - Lunner barneskole Preparert tidligere 15.03.2021 1.5
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Preparert tidligere 15.04.2021 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Preparert tidligere 23.04.2021 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] Preparert tidligere 02.01.2022 1.1
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] Preparert tidligere 29.12.2021 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Preparert tidligere 02.01.2022 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Myllsdammen Preparert tidligere 15.04.2021 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Preparert tidligere 15.04.2021 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll Preparert tidligere 30.12.2021 3.0
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien Preparert tidligere 13.04.2021 1.2
Jevnaker
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud Delvis preparert 19.03.2021 2.1
1476 Klinkenberg - Kinge Delvis preparert 20.02.2021 4.9
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud Delvis preparert 25.03.2021 2.4
1372 Halvorsrud - Stormyra Preparert tidligere 19.03.2021 3.4
1479 Kinge skileik Preparert tidligere 20.02.2021 0.5
1478 Kingerunden Preparert tidligere 20.02.2021 4.7
1477 Klinkenberg lysløype Preparert tidligere 20.12.2019 1.2
1475 Myrskogen skianlegg - konkurranseløyper Preparert tidligere 25.03.2021 3.8
1481 Ragnhildrud - Kinge Preparert tidligere 20.02.2021 2.0
1480 Ragnhildrud skileik Preparert tidligere 20.02.2021 0.7
498 Prestmoen - Klinkenberg Ikke preparert 22.03.2019 2.5
Svartbekken - Bislingen
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Delvis preparert 02.01.2022 6.0
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern Preparert tidligere 19.03.2021 2.2
104 Bislingen - Grønntjern Preparert tidligere 23.04.2021 1.7
103 Bislingen rundløype Preparert tidligere 11.12.2021 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] Preparert tidligere 18.04.2021 3.1
1415 Skillemyra - Grønntjernveien Preparert tidligere 13.04.2021 2.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Preparert tidligere 18.04.2021 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta Preparert tidligere 19.03.2021 1.9
452 Grønntjernsrunden Ikke preparert 25.02.2015 14.9
Hakadal - Nittedal
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua Delvis preparert 23.03.2021 8.9
406 Mattismyr - Delebekken Preparert tidligere 06.03.2020 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken Preparert tidligere 23.03.2021 4.5
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Preparert tidligere 13.04.2021 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken Preparert tidligere 23.03.2021 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren Preparert tidligere 11.02.2021 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam Preparert tidligere 23.03.2021 4.0
1148 Elnes - Mattismyr Ikke preparert 20.03.2019 1.7
Tverrsjøen - Gjerdingen
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Delvis preparert 06.03.2020 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Delvis preparert 30.12.2021 6.8
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] Delvis preparert 17.02.2021 2.4
221 Gjerdingen rundt Delvis preparert 30.12.2021 10.9
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter Delvis preparert 14.04.2021 2.8
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Delvis preparert 28.03.2021 6.0
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) Delvis preparert 28.03.2021 2.5
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen Delvis preparert 29.12.2021 2.2
236 Ølja rundt Delvis preparert 30.12.2021 7.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta Preparert tidligere 30.03.2021 4.0
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Preparert tidligere 30.12.2021 2.5
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Preparert tidligere 02.01.2022 2.9
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Preparert tidligere 19.03.2021 4.9
102 Gjerdingdammen - Gjerdingen - Kalvedalen [over vannet] Ikke preparert 06.04.2018 4.4
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven Ikke preparert 15.03.2019 3.8
Kikut og omegn
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Delvis preparert 06.03.2021 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Preparert tidligere 12.03.2021 3.1
359 Vesle Sandungen - Knappa Preparert tidligere 13.03.2020 1.3
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa Ikke preparert 15.03.2019 4.0
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia Ikke preparert 29.03.2019 1.8
Spålen - Katnosa - Sandungen
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Delvis preparert 13.03.2021 7.0
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] Preparert tidligere 19.03.2021 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø Preparert tidligere 19.03.2021 2.6
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) Preparert tidligere 28.03.2021 4.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua Preparert tidligere 01.01.2022 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosa - Katnosdammen [over vannet] Preparert tidligere 01.01.2022 1.7
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] Preparert tidligere 28.03.2021 3.0
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Preparert tidligere 19.03.2021 2.5
1132 Sinnerdalen - Finnstad Preparert tidligere 14.04.2021 1.9
1139 Store Sinnera - Auretjern Preparert tidligere 30.12.2021 2.1
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] Ikke preparert 19.03.2019 1.5
Grindvoll
1459 Sørenggutua - Lunner barneskole Preparert tidligere 15.03.2021 1.6
1458 Sørenggutua - Ringen Preparert tidligere 15.03.2021 0.7