Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka nord , preparert av Mylla løypeforening
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Grua - Mylla - Roa
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika Delvis preparert 19.03.2021 4.8
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Delvis preparert 11.12.2021 5.2
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Delvis preparert 02.01.2022 3.5
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren Preparert tidligere 02.01.2022 1.3
1262 Brattvoll - Volla Preparert tidligere 15.04.2021 1.4
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Preparert tidligere 14.04.2021 1.8
496 Myllsdammen - Belteren - Kalrasen Preparert tidligere 02.01.2022 1.8
1047 Myllsdammen - Bislingen [på veien] Preparert tidligere 11.12.2021 2.4
110 Myllsdammen - Flisbanen [Grønntjernløypa] Preparert tidligere 15.04.2021 2.2
346 Myllsdammen - Trantjern [Myllsliveien] Preparert tidligere 02.01.2022 4.7
220 Myllsdammen - Trantjern [over vannet] Preparert tidligere 02.01.2022 4.5
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Preparert tidligere 15.04.2021 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Preparert tidligere 23.04.2021 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] Preparert tidligere 02.01.2022 1.1
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Preparert tidligere 02.01.2022 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Myllsdammen Preparert tidligere 15.04.2021 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Preparert tidligere 15.04.2021 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll Preparert tidligere 30.12.2021 3.0
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien Preparert tidligere 13.04.2021 1.2
Svartbekken - Bislingen
104 Bislingen - Grønntjern Preparert tidligere 23.04.2021 1.7
103 Bislingen rundløype Preparert tidligere 11.12.2021 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] Preparert tidligere 18.04.2021 3.1
1415 Skillemyra - Grønntjernveien Preparert tidligere 13.04.2021 2.0