Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka syd
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n Delvis preparert 19.01.2021 25.0
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km Delvis preparert 14.04.2021 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Delvis preparert 06.12.2021 5.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Preparert tidligere 09.02.2021 2.8
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Preparert tidligere 09.02.2021 3.3
1607 Holmenkollrunden (V1) Ikke preparert 00.00. 0 34.4
Frognerseteren - Bogstad
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua Delvis preparert 21.03.2021 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Delvis preparert 21.03.2021 4.0
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Delvis preparert 12.03.2021 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet Delvis preparert 14.04.2021 1.4
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] Delvis preparert 14.04.2021 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Delvis preparert 14.04.2021 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Delvis preparert 21.04.2021 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Delvis preparert 16.04.2021 2.1
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Delvis preparert 19.04.2021 3.0
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Delvis preparert 14.04.2021 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Delvis preparert 19.04.2021 6.4
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Delvis preparert 26.03.2021 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Delvis preparert 12.03.2021 2.7
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua Delvis preparert 30.03.2021 8.1
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) Delvis preparert 13.04.2021 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Delvis preparert 26.03.2021 3.7
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Delvis preparert 21.04.2021 1.5
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Preparert tidligere 14.04.2021 4.1
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 25.03.2021 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 14.04.2021 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Preparert tidligere 13.04.2021 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Preparert tidligere 13.04.2021 2.0
24 Heggehullet - Tryvannstua Preparert tidligere 19.04.2021 1.8
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua Preparert tidligere 13.04.2021 7.8
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Preparert tidligere 14.04.2021 4.6
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Preparert tidligere 21.04.2021 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr Preparert tidligere 14.04.2021 0.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 14.04.2021 1.6
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 21.04.2021 1.8
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper Preparert tidligere 14.04.2021 2.0
698 Huseby - Bogstad Ikke preparert 14.03.2019 3.0
1608 Lillevann - Rødkleiva Ikke preparert 00.00. 0 0.6
21 Lysløypa i Husebyskogen Ikke preparert 05.02.2018 5.0
Sognsvann - Ullevålseter
711 Sognsvann snøpark Preparert i går 06.12.2021 1.4
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Delvis preparert 13.04.2021 5.3
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua Delvis preparert 19.03.2021 10.6
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) Delvis preparert 15.03.2021 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Delvis preparert 19.01.2021 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) Delvis preparert 21.03.2021 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Delvis preparert 27.03.2021 5.9
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Delvis preparert 21.04.2021 4.0
1435 Gaustad - Tuggerud Preparert tidligere 12.03.2021 1.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Preparert tidligere 25.03.2021 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter Preparert tidligere 25.03.2021 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen Preparert tidligere 13.03.2021 4.0
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Preparert tidligere 27.03.2021 5.5
583 Tuggerud - Sognsvann Preparert tidligere 18.03.2021 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern Preparert tidligere 25.03.2021 1.0
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) Ikke preparert 21.03.2019 2.3
Hakadal - Nittedal
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa Preparert siste 24 timer 07.12.2021 0.6
374 Lysløypa i Nittedal Delvis preparert 25.03.2021 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen Delvis preparert 06.12.2021 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr Delvis preparert 06.03.2020 1.8
741 Svenskemyra - Varingskollen Delvis preparert 23.03.2021 3.0
130 Sørlitangen - Movatn Delvis preparert 30.03.2021 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad Delvis preparert 31.03.2021 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Delvis preparert 23.03.2021 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Delvis preparert 27.02.2021 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern Delvis preparert 19.03.2021 4.4
131 Delebekken - Kikutstua Preparert tidligere 13.04.2021 11.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Preparert tidligere 15.04.2021 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Preparert tidligere 13.04.2021 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta Preparert tidligere 19.03.2021 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta Preparert tidligere 31.03.2021 2.1
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam Preparert tidligere 13.03.2021 2.9
399 Holmetjern - Gørjahytta Preparert tidligere 24.02.2021 2.6
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad Preparert tidligere 19.03.2021 2.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Preparert tidligere 23.03.2021 2.9
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] Preparert tidligere 29.03.2021 4.0
1111 Vågedammen - Sørskogen Preparert tidligere 19.03.2021 4.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
363 Elveli - Finnerud Delvis preparert 14.03.2021 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) Delvis preparert 25.03.2021 9.1
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km Delvis preparert 25.03.2021 25.0
703 Wyllerløypa - Bjordammen Preparert tidligere 13.04.2021 1.5
Kikut og omegn
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] Delvis preparert 22.03.2021 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua Delvis preparert 13.04.2021 6.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua Delvis preparert 26.03.2021 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra Delvis preparert 12.03.2021 6.2
123 Finnerud - Studenterhytta Delvis preparert 22.03.2021 2.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien Preparert tidligere 13.04.2021 7.0
364 Finnerud - Kobberhaughytta Preparert tidligere 19.03.2021 2.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua Preparert tidligere 13.04.2021 1.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård Preparert tidligere 16.03.2021 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Preparert tidligere 19.03.2021 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa Preparert tidligere 02.02.2021 1.1
955 Sakristjern - Bjørnebergveien Preparert tidligere 13.03.2021 0.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern Preparert tidligere 13.03.2021 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta Preparert tidligere 19.03.2021 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] Preparert tidligere 13.04.2021 1.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] Preparert tidligere 13.03.2021 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] Preparert tidligere 12.03.2021 0.7
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Ikke preparert 08.03.2019 3.1
Maridalen
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen Delvis preparert 13.03.2021 5.9
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Delvis preparert 15.03.2021 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Delvis preparert 15.03.2021 2.6
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Delvis preparert 15.04.2021 5.1
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua Delvis preparert 19.03.2021 8.4
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua Delvis preparert 19.03.2021 8.5
127 Hammeren - Skar Preparert tidligere 12.03.2021 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen Preparert tidligere 13.03.2021 2.8
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Preparert tidligere 13.03.2021 1.7
709 Skar - Øyungen (vestlig) Preparert tidligere 28.03.2021 2.3
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta Preparert tidligere 19.02.2021 4.9
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen Preparert tidligere 19.03.2021 4.4
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen Ikke preparert 06.02.2015 5.9
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Ikke preparert 22.03.2019 2.1
706 Lysløypa på Korsvoll Ikke preparert 13.03.2019 2.2
129 Movatn - Finntjern [Tømte] Ikke preparert 09.03.2013 6.0
1629 Skar - Vaggesteinåsen Ikke preparert 00.00. 0 1.8
Parker og grøntområder
1236 Rundløype Voldsløkka Preparert tidligere 19.03.2021 1.0
1235 Frognerparken Ikke preparert 22.02.2019 2.4
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen Ikke preparert 10.03.2019 4.0
1454 Musejordet Ikke preparert 23.03.2019 0.9
1234 Rundløype Holmendammen Ikke preparert 01.03.2019 1.1
1450 Slottsparken Ikke preparert 25.02.2018 1.0
1456 Søndre Hansebakkjordet Ikke preparert 23.03.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet Ikke preparert 20.03.2019 2.0
Skumsjøen-området
1630 Skrukli stasjon - Lomvika Ikke preparert 00.00. 0 2.6