Preppestatus: Alle løyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1352 Grustaket - Nipkollen Delvis preparert 23.12.2021 3.7
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Delvis preparert 02.01.2022 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Delvis preparert 02.01.2022 3.9
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra Delvis preparert 30.12.2021 4.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane Preparert tidligere 01.05.2021 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Preparert tidligere 02.01.2022 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Preparert tidligere 30.12.2021 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Preparert tidligere 02.01.2022 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Preparert tidligere 09.04.2021 2.4
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Preparert tidligere 02.01.2022 1.5
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen Preparert tidligere 30.12.2021 4.2
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sandsnesseter Preparert tidligere 23.04.2021 2.0
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Preparert tidligere 02.01.2022 3.9
1070 Sjuputtane - Marifjell Preparert tidligere 01.05.2021 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Preparert tidligere 30.12.2021 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Preparert tidligere 02.01.2022 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Preparert tidligere 02.01.2022 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Preparert tidligere 02.01.2022 0.6
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter Ikke preparert 26.03.2017 8.3
Stryken - Harestua
350 Lysløypa på Harestua Delvis preparert 20.03.2021 3.0
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) Delvis preparert 25.03.2021 3.6
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) Delvis preparert 02.01.2022 4.5
384 Harestua - Råsjøkrysset Preparert tidligere 27.03.2021 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Preparert tidligere 27.03.2021 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 09.03.2020 2.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Preparert tidligere 02.01.2022 5.9
934 Harestua - Pipern - Buvann Ikke preparert 25.02.2019 9.0
Grua - Mylla - Roa
348 Grua - Nysetra Preparert tidligere 13.03.2021 2.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Preparert tidligere 19.03.2021 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Preparert tidligere 13.03.2021 2.2
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim Delvis preparert 18.03.2021 3.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Delvis preparert 18.03.2021 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] Delvis preparert 25.03.2021 2.5
1080 Kløvberget - Grustaket Delvis preparert 25.03.2021 4.8
1088 Lysløype Preståsen Delvis preparert 24.03.2021 3.3
1083 Maura vest Delvis preparert 13.03.2021 8.1
1085 Morepprunden Delvis preparert 21.03.2021 9.1
1086 Nannestadrunden Delvis preparert 23.02.2021 13.8
1089 Preståsrunden Delvis preparert 24.03.2021 4.8
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen Preparert tidligere 18.03.2021 1.9
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Preparert tidligere 25.03.2021 3.0
1087 Vigsteinrunden Ikke preparert 18.03.2019 6.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Delvis preparert 30.12.2021 6.2
735 Holtersaga - Ramstad Delvis preparert 13.03.2021 3.8
150 Sjonken - Gruvelia Delvis preparert 30.12.2021 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn Delvis preparert 19.03.2021 9.4
652 Bekkestua - Storøyungen N Preparert tidligere 25.03.2021 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Preparert tidligere 02.01.2022 2.0
155 Bjertnessjøen rundt Preparert tidligere 30.12.2021 10.1
1430 Djupdalen - Grani Preparert tidligere 13.03.2021 1.2
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Preparert tidligere 13.03.2021 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Preparert tidligere 13.03.2021 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen Preparert tidligere 02.01.2022 0.9
649 Gruvelia - Engelstadvangen Preparert tidligere 16.03.2021 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen Preparert tidligere 03.04.2021 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Preparert tidligere 02.01.2022 2.1
731 Lysløypa i Åsgreina Preparert tidligere 02.01.2022 1.7
1354 Ramstad - Åsgreina Preparert tidligere 02.01.2022 1.2
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Preparert tidligere 30.12.2021 7.5
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Preparert tidligere 19.03.2021 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia Preparert tidligere 25.03.2021 1.9
1420 Åsen stadion - skianlegg Preparert tidligere 02.01.2022 6.0
1208 Åsgreina - Feviksvangen Preparert tidligere 02.01.2022 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen Preparert tidligere 02.01.2022 4.1
1428 Bergdalsvegen Ikke preparert 23.03.2019 2.0
1434 Grani - Finstadsletta Ikke preparert 23.03.2019 0.7
Hakadal - Nittedal
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N Delvis preparert 13.03.2021 7.7
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] Delvis preparert 19.02.2021 4.5
240 Glitre - Kirkebyvangen Delvis preparert 13.03.2021 3.3
658 Hakkim - Engelstadvangen Delvis preparert 19.03.2021 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen Delvis preparert 15.03.2021 5.2
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] Preparert tidligere 12.03.2021 3.5
149 Hakkim - Råsjøstua Preparert tidligere 19.03.2021 5.0
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Preparert tidligere 17.03.2021 3.5
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] Preparert tidligere 19.02.2021 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Preparert tidligere 12.03.2021 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta Preparert tidligere 12.03.2021 3.5
1422 Aas golfbane Ikke preparert 09.01.2019 5.0
932 Aas gård - Buvassbekken - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 5.0
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 1.7
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen Ikke preparert 28.01.2019 3.6
1319 Holterkollen - Bikubene Ikke preparert 16.01.2016 2.3
933 Lauvtangen - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 1.5
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern Delvis preparert 30.12.2021 4.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Delvis preparert 30.12.2021 8.7
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern Delvis preparert 30.12.2021 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken Delvis preparert 02.04.2021 3.6
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) Delvis preparert 17.03.2021 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) Delvis preparert 25.03.2021 3.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Delvis preparert 02.01.2022 4.8
958 Brovoll - Korsvatnvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 30.12.2021 3.0
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Preparert tidligere 30.12.2021 2.3
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Preparert tidligere 16.04.2021 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra Preparert tidligere 16.04.2021 4.0
737 Korsvatnvegen - Korsvatnet - Langvatnet Preparert tidligere 23.04.2021 4.3
1605 Nysetra - Langvatnet Preparert tidligere 17.04.2021 2.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Preparert tidligere 30.12.2021 2.0
Skedsmo og Gjerdrum
729 Breidmåsan - Busterudvangen Delvis preparert 26.02.2021 2.0
720 Harasletta - Breidmåsan Delvis preparert 30.12.2021 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Delvis preparert 28.12.2021 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P Delvis preparert 28.12.2021 1.2
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] Delvis preparert 19.03.2021 6.2
725 Kogstadvangen - Årstadvangen Delvis preparert 19.02.2021 3.5
721 Lysløypa på Harasletta Delvis preparert 02.01.2022 5.0
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Delvis preparert 02.01.2022 2.0
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan Delvis preparert 02.01.2022 4.0
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen Delvis preparert 19.03.2021 2.4
728 Breidmåsan - Fossumvangen Preparert tidligere 19.02.2021 3.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P Preparert tidligere 28.12.2021 1.5
727 Busterudvangen - Fossumvangen Preparert tidligere 19.02.2021 1.6
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Preparert tidligere 30.12.2021 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta Preparert tidligere 19.02.2021 2.4
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta Preparert tidligere 19.02.2021 1.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Preparert tidligere 02.03.2021 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Preparert tidligere 19.03.2021 4.0
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta Preparert tidligere 19.03.2021 0.9
653 Lysløypa i Tæruddalen Preparert tidligere 02.01.2022 4.3
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) Preparert tidligere 28.12.2021 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen Preparert tidligere 19.02.2021 4.3
1427 Rustad - Rustadmåsan Preparert tidligere 13.03.2021 1.0
1323 Skistadion Tæruddalen Preparert tidligere 02.01.2022 1.4
654 Tæruddalen - Høgsmåsan Preparert tidligere 19.02.2021 2.4
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen Preparert tidligere 19.03.2021 1.2
1310 Bekkeberga - Eikeberg Ikke preparert 18.03.2018 1.8
1318 Busterudvangen - Holterkollen Ikke preparert 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta Ikke preparert 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad Ikke preparert 02.02.2019 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad Ikke preparert 23.03.2019 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad Ikke preparert 18.03.2018 2.9
1301 Golfbanen i Gjerdrum Ikke preparert 23.01.2016 4.6
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene Ikke preparert 00.00. 0 4.0
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan Ikke preparert 13.03.2019 3.2
1303 Rundløyper Ask Ikke preparert 12.03.2018 7.5
1324 Åsenhagen - Tæruddalen Ikke preparert 00.00. 0 1.5
1311 Østre Rud - Eikeberg Ikke preparert 15.03.2018 3.2