Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper
Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
53 Hestemyra - Haslumseter Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole Bær Delvis preparert Klassisk og fristil 2.4
64 Stormyra - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
1548 Berg - Semsvannet SV Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.4
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
463 Damvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 4.2
648 Hvalstad - Billingstad Ves Ikke preparert Klassisk og fristil 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet Ø Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
1066 Jansløkka (rundløype) Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 2.5
1549 Jansløkka - Berg Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 2.0
46 Jansløkka - Semsvannet (Sem) Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 1.6
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.7
316 Lysløypa på Holmen Ves Ikke preparert Klassisk og fristil X 3.0
209 Lysløypa på Solli Ves Delvis preparert Klassisk og fristil X 7.5
42 Lysløypa på Solvang Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.5
1499 Mikkelsbonn - Svartvann Ø Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 1.6
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
330 Rudsmyr - Damvann Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
410 Sandungen N - Øyevann Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
66 Semsvannet (Sem) - Berg Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
464 Semsvannet SV - Tveiter Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
47 Skileikanlegg på Skui Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.0
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 5.1
33 Skoglund - Svartvann N Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
28 Solli - Myggheim Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
411 Solli - Vestlia Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
44 Solvang - Berg Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
280 Solvang - Bergsmarka Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
1498 Svartvann N - Svartvann Ø Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
1610 Treningsrunden på Vestmarksetra Ves Ikke preparert Klassisk og fristil X 2.6
41 Tveiter - Furuholmen Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 2.4
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 3.0
39 Tveitersetra - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
38 Vestmarksetra - Furuholmen Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1246 Øyevann - Damvann Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N Ves Delvis preparert Klassisk og fristil 7.3
1535 Atjern - Atjernsmyrene - Sandviksveien Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
357 By - Greinehytta Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 4.9
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 5.1
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
88 Finneflakseter - Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 3.2
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 54.0
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 4.0
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1606 Kringla - Langlia Kro Ikke preparert Klassisk og fristil 1.0
89 Lysløypa på Kleivstua Kro Delvis preparert Klassisk og fristil X 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 8.2
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 6.2
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
454 Ringkollen - Langtjern Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
93 Ringkollen - Treningsrunden Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 15.0
1542 Rundløypa på Storøya Kro Ikke preparert Klassisk og fristil 4.9
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.7
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1143 Svarten N - Kringla Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
1223 Torgetjern - Frøshaug Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
477 Borgen skole - Borgenåsen Kje Delvis preparert Klassisk og fristil 2.0
473 Eidsletta - Yggeset Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
10 Gjellebekk - Heggsjø Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Kje Delvis preparert Klassisk og fristil 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra Kje Delvis preparert Klassisk og fristil 2.7
1685 Heia - Kjenner Kje Ikke preparert Klassisk og fristil 2.2
327 Kjenner - Heggsjø Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
295 Lysløypa i Bødalen Kje Ikke preparert Klassisk og fristil X 3.0
25 Lysløypa i Vardåsen Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.6
315 Lysløypa i Vollen Kje Ikke preparert Klassisk og fristil X 2.0
447 Lysløypa på Dikemark Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil X 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Kje Delvis preparert Klassisk og fristil X 5.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern Kje Ikke preparert Klassisk og fristil 2.5
317 Oppsjø - Solvang [under E18] Kje Delvis preparert Klassisk og fristil 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta Kje Delvis preparert Klassisk og fristil 1.5
1150 Skileik på Eidsletta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta Kje Delvis preparert Klassisk og fristil 2.0
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua Kje Ikke preparert Klassisk og fristil 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern Kje Ikke preparert Klassisk og fristil 9.0
26 Yggeset - Sydskogen Kje Delvis preparert Klassisk og fristil 4.8
475 Yggeset - Vollen Kje Ikke preparert Klassisk og fristil 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
680 Konkurranseløype Kjelsås Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen Lil Ikke preparert Klassisk og fristil X 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Lil Delvis preparert Klassisk og fristil X 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Lil Delvis preparert Klassisk og fristil X 1.1
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Lil Delvis preparert Klassisk og fristil X 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
139 Solemskogen - Revlia Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 4.1
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 9.1
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
1271 Fyllingen gård - Kikutstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
24 Heggehullet - Tryvannstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 4.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Nor Delvis preparert Klassisk og fristil X 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 25.0
698 Huseby - Bogstad Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Nor Delvis preparert Klassisk og fristil X 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Nor Delvis preparert Klassisk og fristil X 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Nor Delvis preparert Klassisk og fristil X 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen Nor Delvis preparert Klassisk og fristil X 5.0
374 Lysløypa i Nittedal Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen Nor Delvis preparert Klassisk og fristil X 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Nor Delvis preparert Klassisk og fristil X 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.7
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Nor Delvis preparert Klassisk og fristil X 2.5
1454 Musejordet Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
1229 Rundmyr - Langmyr Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 8.1
955 Sakristjern - Bjørnebergveien Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
709 Skar - Øyungen (vestlig) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
711 Sognsvann snøpark Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1456 Søndre Hansebakkjordet Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 1.0
130 Sørlitangen - Movatn Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.6
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 2.0
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.6
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 1.5
103 Bislingen rundløype Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1262 Brattvoll - Volla Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1148 Elnes - Mattismyr Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 1.7
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 2.4
221 Gjerdingen rundt Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 10.9
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 4.8
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1372 Halvorsrud - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 11.7
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 2.1
1479 Kinge skileik Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
1478 Kingerunden Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 4.9
1477 Klinkenberg lysløype Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.2
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 3.6
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
406 Mattismyr - Delebekken Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.4
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
1047 Myllsdammen - Bislingen [på veien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 2.4
1475 Myrskogen skianlegg - konkurranseløyper Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.8
498 Prestmoen - Klinkenberg Nor Ikke preparert Klassisk og fristil 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1480 Ragnhildrud skileik Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.7
1139 Store Sinnera - Auretjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 7.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 3.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Nor Delvis preparert Klassisk og fristil 6.0
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 1.7
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 7.7
1310 Bekkeberga - Eikeberg Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 1.8
1428 Bergdalsvegen Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 6.2
155 Bjertnessjøen rundt Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
9 Brovoll - Flåtatjern Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 4.0
958 Brovoll - Korsvatnvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 3.6
1069 Dalssætra - Sjuputtane Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1430 Djupdalen - Grani Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
1307 Eikeberg - Finstadsletta Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 3.8
1305 Eikeberg - Rustad Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 1.6
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
1431 Finstadsletta sør - Rustad Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 2.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 4.5
240 Glitre - Kirkebyvangen Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 3.3
1434 Grani - Finstadsletta Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 0.7
348 Grua - Nysetra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
649 Gruvelia - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
658 Hakkim - Engelstadvangen Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 2.0
720 Harasletta - Breidmåsan Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 1.2
735 Holtersaga - Ramstad Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
389 Koperud - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
737 Korsvatnvegen - Korsvatnet - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
653 Lysløypa i Tæruddalen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.7
721 Lysløypa på Harasletta Rom Delvis preparert Klassisk og fristil X 5.0
350 Lysløypa på Harestua Rom Delvis preparert Klassisk og fristil X 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Rom Delvis preparert Klassisk og fristil X 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Rom Delvis preparert Klassisk og fristil X 3.9
1088 Lysløype Preståsen Rom Delvis preparert Klassisk og fristil X 3.3
1083 Maura vest Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 8.1
1085 Morepprunden Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 9.1
1086 Nannestadrunden Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1605 Nysetra - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1089 Preståsrunden Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.2
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sandsnesseter Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.9
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 3.0
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.9
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
150 Sjonken - Gruvelia Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 2.6
1070 Sjuputtane - Marifjell Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Rom Delvis preparert Klassisk og fristil 4.8
1087 Vigsteinrunden Rom Ikke preparert Klassisk og fristil 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.6
1420 Åsen stadion - skianlegg Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 6.0
1208 Åsgreina - Feviksvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten Øst Delvis preparert Klassisk og fristil 9.6
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.6
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.2
281 Losby - Djupdalskrysset Øst Delvis preparert Klassisk og fristil 1.9
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
251 Lysløypa i Marikollen Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.2
807 Lysløypa Kurland Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.1
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet Øst Delvis preparert Klassisk og fristil X 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer Øst Delvis preparert Klassisk og fristil X 2.4
647 Merratjern - Skillebekk Øst Delvis preparert Klassisk og fristil 2.1
1051 Morterudveien Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
1561 Rundløypa i Marikollen idrettspark Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 0.4
1240 Rundløype på Ekebergsletta Øst Delvis preparert Klassisk og fristil 2.4
813 Rundløypene på Hektnersletta Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
644 Skillebekk - Finland Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland Øst Delvis preparert Klassisk og fristil 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna Øst Ikke preparert Klassisk og fristil 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland Øst Delvis preparert Klassisk og fristil 10.5
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.5
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern Fol Delvis preparert Klassisk og fristil 7.2
193 Golfbanen i Frogn Fol Ikke preparert Klassisk og fristil 4.3
192 Lysløypa i Frogn Fol Delvis preparert Klassisk og fristil X 4.4
856 Lysløypa i Son Fol Ikke preparert Klassisk og fristil X 3.7
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud Fol Ikke preparert Klassisk og fristil 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern Fol Ikke preparert Klassisk og fristil 5.9
588 Ottarsrud - Røys Fol Ikke preparert Klassisk og fristil 13.0
838 Pepperstadjordet Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1436 Rundløype ved Brevikbråten Fol Ikke preparert Klassisk og fristil 1.2
590 Rustadjordet Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
1496 Universitetet i Ås - Askjumskogen Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
892 Aklangen - Stikkvannshytta Hur Ikke preparert Klassisk og fristil 1.5
1357 Breidmosan vest - Bjørnåsen Hur Delvis preparert Klassisk og fristil 1.8
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
904 Lysløypa på Klokkarstua Hur Ikke preparert Klassisk og fristil X 3.2
1358 Myrvold - Breidmosan - Stikkvannshytta Hur Delvis preparert Klassisk og fristil 4.8
889 Plankebru - Vennersborg Hur Ikke preparert Klassisk og fristil 0.5
1359 Rundløype ved Grønsand Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken Hur Ikke preparert Klassisk og fristil 0.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Breidmosan vest Hur Ikke preparert Klassisk og fristil 2.9
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka Mos Delvis preparert Klassisk og fristil X 2.6
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] Mos Delvis preparert Klassisk og fristil X 1.3
1345 Augedal gård - Markafeltet Had Ikke preparert Klassisk og fristil 1.8
1289 Betel - Lunde Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
1288 Betel - Moger Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
483 Blokkhus - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
1294 Buhammeren rundt Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1296 Børmarkenrunden Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
1117 Dæhlen - Egge Had Ikke preparert Klassisk og fristil 1.6
1115 Dæhlen - Tækroa Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
491 Fellessætra - Åstjern Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1287 Fjordvang - Betel Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
1295 Grimsrud - Granlund Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
1290 Grymyr - Betel Had Delvis preparert Klassisk og fristil 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Had Delvis preparert Klassisk og fristil 2.8
482 Hengedykrysset - Blokkhus Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
1096 Jorstad - Alm - Rækken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde Had Ikke preparert Klassisk og fristil 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass Had Delvis preparert Klassisk og fristil 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Delvis preparert Klassisk og fristil 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
1297 Lunnerrunden vest Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1329 Lunnerrunden øst Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen Had Delvis preparert Klassisk og fristil 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Had Delvis preparert Klassisk og fristil 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Had Delvis preparert Klassisk og fristil 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.3
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.3
15 Lysløypa ved Skihytta på Bleiken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
488 Løyper på Lygna skisenter Had Delvis preparert Klassisk og fristil 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka Had Ikke preparert Klassisk og fristil 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass Had Ikke preparert Klassisk og fristil 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 0.8
1331 Posthusmyra Had Delvis preparert Klassisk og fristil X 0.5
1524 Rundløype Grymyr Had Ikke preparert Klassisk og fristil 4.9
1334 Rundløype Løken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
1099 Rundløype Sanne skole Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad Had Ikke preparert Klassisk og fristil 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 14.0
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka Had Delvis preparert Klassisk og fristil 4.5
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen Had Delvis preparert Klassisk og fristil 3.1
1350 Tingelstad idrettsplass - Lunde Had Delvis preparert Klassisk og fristil 5.4
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken Had Delvis preparert Klassisk og fristil 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad Had Ikke preparert Klassisk og fristil 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass Had Delvis preparert Klassisk og fristil 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Had Delvis preparert Klassisk og fristil 7.3
1493 Biristrand skole - Heggelund Gjø Ikke preparert Klassisk og fristil 4.1
537 Bjønnhaugen - Øytjernet Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil 3.7
526 Bjørnsveen - Furumoen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
524 Diktimot - Furumoen - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1339 Eina - Thune skole Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil 6.0
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil 8.8
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
1604 Konkurranseløyper Vind Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil 4.5
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.9
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil X 2.5
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.4
1497 Lysløypa i Biri Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.5
1325 Lysløypa i Prestmarka Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.7
1528 Lysløypa i Redalen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.0
579 Lysløypa i Skjeskroken Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil X 2.6
1492 Lysløypa på Biristrand Gjø Ikke preparert Klassisk og fristil X 2.6
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.7
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 10.0
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil X 9.3
581 Lysløypa Vind - Kopperud - Gimlevegen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.5
1603 Lønnberget vest - Dalheimsletta Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
521 Løypene på Glæstadhøgda Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil 10.8
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.7
1494 Roset - Roland Gjø Ikke preparert Klassisk og fristil 1.2
1586 Rundløype Hornås Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil 3.7
533 Solbakken - Stakamyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.9
534 Stakamyra - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1402 Thune skole - Blili Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
582 Vind Idrettspark Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil 3.0
542 Øverby skistadion Gjø Delvis preparert Klassisk og fristil X 3.0
1517 Almelihaugen - Steinsjøen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
787 Bøhnshytta - Langtjennet - Skomakartjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
979 Gjødingssætra - Abbortjennet Hur Delvis preparert Klassisk og fristil 4.9
967 Haraldvangen - Hermods plass Hur Delvis preparert Klassisk og fristil 4.1
966 Haraldvangen - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen Hur Delvis preparert Klassisk og fristil 4.5
970 Hermods plass - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
976 Holtjennet - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
965 Kinna - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1105 Lysløypa i Feiring Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.4
785 Nordre Morttjennet - Melbyhøgda - Almelihaugen Hur Delvis preparert Klassisk og fristil 4.1
969 Siridalsvegen - Aklangen Hur Delvis preparert Klassisk og fristil 4.5
792 Skomakarbakken - Skomakartjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
1646 Brøstadvangmyra - Grønnsjøen Eid Ikke preparert Klassisk og fristil 1.0
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1690 Finstad (Steinerskolen) - Sneisrud Eid Ikke preparert Klassisk og fristil 3.4
1426 Finstad - Linderud Eid Delvis preparert Klassisk og fristil 3.3
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
1523 Ihle (Staksvoll) - Lågsjøen - Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg Eid Delvis preparert Klassisk og fristil X 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion Eid Ikke preparert Klassisk og fristil X 3.0
1387 Lysløypa på Finstad Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.0
1649 Midtrøysholen - Ottsjøen Eid Ikke preparert Klassisk og fristil 0.4
1003 Nes skianlegg - Vika Eid Delvis preparert Klassisk og fristil 3.0
1525 Rottjennet - Ihlangsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1437 Sneisrud - Finstad Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1689 Østerud – Finstad (Steinerskolen) Eid Ikke preparert Klassisk og fristil 1.4
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1574 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] Tot Delvis preparert Klassisk og fristil 6.4
1204 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] Tot Delvis preparert Klassisk og fristil 3.5
1277 Hakksvea - Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) [Lille KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1172 Hakksvea - Olamyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1495 Holokampen rundt Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 12.3
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo Tot Delvis preparert Klassisk og fristil 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra Tot Ikke preparert Klassisk og fristil 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen Tot Delvis preparert Klassisk og fristil X 3.2
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1444 Narumsrunden Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.3
1443 Nøklebyrunden Tot Delvis preparert Klassisk og fristil 7.1
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
1163 Oksbakken - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.6
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta Tot Delvis preparert Klassisk og fristil 6.8
1442 Smebyrunden Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 13.5
1174 Store Svartungen - Tømmertorget Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1519 Svartungstua - Svartungen hytteområde Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta Tot Delvis preparert Klassisk og fristil 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra Tot Ikke preparert Klassisk og fristil 5.2