Preppestatus: Scooterløyper
Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert i går Scooter 1.1
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Gjø Preparert i går Scooter 2.0
1425 Nedre Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert i går Scooter 0.9
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta Gjø Preparert i går Scooter 2.7
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra Gjø Preparert i går Scooter 2.6
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann S Bær Delvis preparert Scooter 1.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken Bær Delvis preparert Scooter 2.9
232 Galemyr - Skrubbdal Bær Delvis preparert Scooter 3.3
446 Haga - Lund - Nygård Bær Delvis preparert Scooter 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård Bær Delvis preparert Scooter 3.3
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Bær Delvis preparert Scooter X 1.8
49 Lysløypa på Fossum Bær Delvis preparert Scooter X 4.5
218 Skrubbdal - Fløyta Bær Delvis preparert Scooter 2.6
62 Skytterkollen - Nygård Bær Delvis preparert Scooter 3.0
55 Stein - Skriverberget Bær Delvis preparert Scooter 3.3
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann S Bær Delvis preparert Scooter 2.8
1505 Triungsvann - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) Bær Delvis preparert Scooter 3.2
117 Årnes - Tangenåsen S Bær Delvis preparert Scooter 1.0
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) Bær Delvis preparert Scooter 0.8
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V Bær Delvis preparert Scooter 1.6
1064 Dikemark - Skjellestad Kje Delvis preparert Scooter 4.5
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget Kje Delvis preparert Scooter 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Kro Delvis preparert Scooter 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Kro Delvis preparert Scooter 2.6
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Kro Delvis preparert Scooter 4.1
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Kro Delvis preparert Scooter 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam Kro Delvis preparert Scooter 4.6
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern Kro Delvis preparert Scooter 8.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Kro Delvis preparert Scooter 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Kro Delvis preparert Scooter 2.2
1589 Spålen N - Auretjern Kro Delvis preparert Scooter 0.6
1588 Vesle Ugla - Auretjern Kro Delvis preparert Scooter 1.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Lil Delvis preparert Scooter 3.1
1556 Sagtomta - Vågedammen Lil Delvis preparert Scooter 2.5
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Nor Delvis preparert Scooter 4.6
496 Myllsdammen - Belteren - Kalrasen Nor Delvis preparert Scooter 1.8
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Nor Delvis preparert Scooter 7.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Nor Delvis preparert Scooter 2.9
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua Nor Delvis preparert Scooter 8.9
109 Svea Sportshytte - Svea Nor Delvis preparert Scooter 1.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Nor Delvis preparert Scooter 6.0
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) Nor Delvis preparert Scooter 2.5
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua Nor Delvis preparert Scooter 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Nor Delvis preparert Scooter 4.0
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua Nor Delvis preparert Scooter 6.0
363 Elveli - Finnerud Nor Delvis preparert Scooter 2.8
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua Nor Delvis preparert Scooter 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra Nor Delvis preparert Scooter 6.2
123 Finnerud - Studenterhytta Nor Delvis preparert Scooter 2.0
23 Gamle 50'n Nor Delvis preparert Scooter 25.0
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua Nor Delvis preparert Scooter 10.6
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Nor Delvis preparert Scooter 5.5
741 Svenskemyra - Varingskollen Nor Delvis preparert Scooter 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Nor Delvis preparert Scooter 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Nor Delvis preparert Scooter 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern Nor Delvis preparert Scooter 4.4
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua Nor Delvis preparert Scooter 8.4
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua Nor Delvis preparert Scooter 8.5
1416 Bakkholtjerna - Hakkim Rom Delvis preparert Scooter 3.1
157 Hakkim - Kirkebyvangen Rom Delvis preparert Scooter 5.2
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) Rom Delvis preparert Scooter 2.4
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) Rom Delvis preparert Scooter 3.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn Rom Delvis preparert Scooter 9.4
1447 Løypenettet i Holstadmarka Sør Delvis preparert Scooter 8.9
1049 Stallerud - Bru Sør Delvis preparert Scooter 3.6
337 Ytre Enebakk - golfbanen Sør Delvis preparert Scooter 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] Sør Delvis preparert Scooter 4.5
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen Øst Delvis preparert Scooter 8.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen Øst Delvis preparert Scooter 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann Øst Delvis preparert Scooter 6.7
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen Øst Delvis preparert Scooter 6.8
256 Losby - Mønevann - Knurra Øst Delvis preparert Scooter 3.8
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Øst Delvis preparert Scooter X 3.2
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Øst Delvis preparert Scooter X 2.9
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Øst Delvis preparert Scooter X 2.7
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Øst Delvis preparert Scooter X 1.8
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Øst Delvis preparert Scooter X 2.2
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen Øst Delvis preparert Scooter 3.3
1397 Mønevann - Djupdalskrysset Øst Delvis preparert Scooter 1.1
686 Petersbråtan - Øgården Øst Delvis preparert Scooter 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) Øst Delvis preparert Scooter 6.1
695 Smørhullet - Langvann - Øgården Øst Delvis preparert Scooter 3.4
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø Øst Delvis preparert Scooter 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet Øst Delvis preparert Scooter 5.2
1052 Sørlihavna - Vallerud Øst Delvis preparert Scooter 4.1
1053 Vallerud - Skulerud Øst Delvis preparert Scooter 2.6
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken Øst Delvis preparert Scooter 4.2
1571 Breidtjernet - Kobberbakkene - Øvervåja Had Delvis preparert Scooter 2.5
1573 Hovsvåja - Skjerva sag Had Delvis preparert Scooter 2.5
1569 Rundløype på Skjervevatnet [over isen] Had Delvis preparert Scooter 3.8
1572 Skjerva sag - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet Had Delvis preparert Scooter 6.8
1568 Skjerva sag - Nordengen - Koperud Had Delvis preparert Scooter 3.9
1567 Skjerva sag - Skjervemoen - Aklangen Had Delvis preparert Scooter 2.4
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdresbanen] Gjø Delvis preparert Scooter 8.5
1580 Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna Gjø Delvis preparert Scooter 3.9
1154 Orrfugltjernet - Brakarhemsætra [Liåsløypa] Gjø Delvis preparert Scooter 3.7
1404 Osbakken - Edelgranvegen Gjø Delvis preparert Scooter 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen Gjø Delvis preparert Scooter 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset Gjø Delvis preparert Scooter 4.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen Gjø Delvis preparert Scooter 8.5
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Delvis preparert Scooter 1.8
1585 Ånnerud - Stormyra - Purkemyra Gjø Delvis preparert Scooter 2.0
1014 Den gule grinda - Kårstad Eid Delvis preparert Scooter 2.3
1513 Jordene i Fenstad Eid Delvis preparert Scooter 15.5
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn Eid Delvis preparert Scooter 4.2
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen Eid Delvis preparert Scooter 3.7
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr Hur Delvis preparert Scooter 3.0
877 Lysløypa på Filtvet Hur Delvis preparert Scooter X 3.4
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta Hur Delvis preparert Scooter 3.6
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S Bær Preparert tidligere Scooter 0.5
440 Burud - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Scooter 4.1
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien Bær Preparert tidligere Scooter 2.7
213 Galemyr - Stormyra Bær Preparert tidligere Scooter 1.2
1487 Grini - Østernvannsvingen Bær Preparert tidligere Scooter 2.6
600 Kolsås skisenter - Stein gård Bær Preparert tidligere Scooter 1.0
1504 Korsmyra – Breimåsan - Triungsvann Bær Preparert tidligere Scooter 0.7
311 Nygård - Brunkollen Bær Preparert tidligere Scooter 2.0
60 Nygård - Skriverberget Bær Preparert tidligere Scooter 1.3
627 Skriverberget - Burud Bær Preparert tidligere Scooter 2.1
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra Bær Preparert tidligere Scooter 2.0
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr Bær Preparert tidligere Scooter 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr Bær Preparert tidligere Scooter 2.6
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen Bær Preparert tidligere Scooter 2.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) Bær Preparert tidligere Scooter 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra Bær Preparert tidligere Scooter 1.7
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) Bær Preparert tidligere Scooter 1.0
1109 Rundløype på Kromjordet Fol Preparert tidligere Scooter 2.0
12 Dikemark - Fuglemyr Kje Preparert tidligere Scooter 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget Kje Preparert tidligere Scooter 3.8
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Kje Preparert tidligere Scooter 4.9
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr Kje Preparert tidligere Scooter 1.7
1200 Trangeberget - Bertelsmyr Kje Preparert tidligere Scooter 1.2
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 8.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Scooter 4.0
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Scooter 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Scooter 2.3
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Kro Preparert tidligere Scooter 3.3
405 Frøshaug - Djupdalen Kro Preparert tidligere Scooter 2.0
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Kro Preparert tidligere Scooter 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Kro Preparert tidligere Scooter 1.8
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Kro Preparert tidligere Scooter 1.5
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) Kro Preparert tidligere Scooter 3.9
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) Kro Preparert tidligere Scooter 2.9
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene Kro Preparert tidligere Scooter 0.9
1119 Langlia - Kveldrostjern Kro Preparert tidligere Scooter 2.3
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 6.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Kro Preparert tidligere Scooter 8.3
1564 Løvlia - Kulpåsen Kro Preparert tidligere Scooter 1.9
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) Kro Preparert tidligere Scooter 1.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Kro Preparert tidligere Scooter 7.4
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Kro Preparert tidligere Scooter 4.3
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Kro Preparert tidligere Scooter 1.8
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Kro Preparert tidligere Scooter 1.2
1590 Spålen N - Finnstad Kro Preparert tidligere Scooter 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Kro Preparert tidligere Scooter 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Kro Preparert tidligere Scooter 2.1
392 Svarten N - Spålen Ø Kro Preparert tidligere Scooter 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Kro Preparert tidligere Scooter 4.2
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Lil Preparert tidligere Scooter 2.0
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Scooter X 1.5
1555 Sagtomta - Sørskogen Lil Preparert tidligere Scooter 2.8
144 Sørskogen - Sinober (vest) Lil Preparert tidligere Scooter 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) Lil Preparert tidligere Scooter 1.7
142 Vennervann - Sørskogen Lil Preparert tidligere Scooter 1.6
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren Nor Preparert tidligere Scooter 1.3
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø Nor Preparert tidligere Scooter 2.6
301 Harestua - Svartbekken Nor Preparert tidligere Scooter 4.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Nor Preparert tidligere Scooter 5.0
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) Nor Preparert tidligere Scooter 4.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Nor Preparert tidligere Scooter 3.1
346 Myllsdammen - Trantjern [Myllsliveien] Nor Preparert tidligere Scooter 4.7
220 Myllsdammen - Trantjern [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 4.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 4.5
1183 Sandvikshytta - Katnosa - Katnosdammen [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.7
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad Nor Preparert tidligere Scooter 1.9
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 6.6
752 Svartvann - Fjellsjøen Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
343 Svea - Svesvika [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Nor Preparert tidligere Scooter 4.9
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
359 Vesle Sandungen - Knappa Nor Preparert tidligere Scooter 1.3
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien Nor Preparert tidligere Scooter 1.2
131 Delebekken - Kikutstua Nor Preparert tidligere Scooter 11.0
364 Finnerud - Kobberhaughytta Nor Preparert tidligere Scooter 2.3
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
399 Holmetjern - Gørjahytta Nor Preparert tidligere Scooter 2.6
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård Nor Preparert tidligere Scooter 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta Nor Preparert tidligere Scooter 1.7
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad Nor Preparert tidligere Scooter 2.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] Nor Preparert tidligere Scooter 0.7
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta Nor Preparert tidligere Scooter 4.9
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen Nor Preparert tidligere Scooter 4.4
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen Rom Preparert tidligere Scooter 1.9
652 Bekkestua - Storøyungen N Rom Preparert tidligere Scooter 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Rom Preparert tidligere Scooter 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen Rom Preparert tidligere Scooter 3.8
149 Hakkim - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Scooter 5.0
384 Harestua - Råsjøkrysset Rom Preparert tidligere Scooter X 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Rom Preparert tidligere Scooter X 2.4
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta Rom Preparert tidligere Scooter 1.8
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Scooter 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Scooter 2.2
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Scooter 2.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Scooter 3.5
654 Tæruddalen - Høgsmåsan Rom Preparert tidligere Scooter 2.4
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan Sør Preparert tidligere Scooter 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk Sør Preparert tidligere Scooter 3.2
801 Granerud - Vientjern Sør Preparert tidligere Scooter 1.3
800 Kråkstad - Granerud Sør Preparert tidligere Scooter 3.3
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås Sør Preparert tidligere Scooter X 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter X 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen Sør Preparert tidligere Scooter X 1.1
806 Skotbu - Vientjern Sør Preparert tidligere Scooter 3.8
943 Skotburunden Sør Preparert tidligere Scooter 4.8
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) Sør Preparert tidligere Scooter 5.6
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter 4.7
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 0.7
36 Store Sandungen (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 2.5
1451 Franskeplassen - Skjelbreia Øst Preparert tidligere Scooter 3.4
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset Øst Preparert tidligere Scooter 1.8
459 Golfbanen på Krokhol Øst Preparert tidligere Scooter 3.5
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Øst Preparert tidligere Scooter 2.4
645 Klokkertorvet - Finland Øst Preparert tidligere Scooter 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen Øst Preparert tidligere Scooter 2.0
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet Øst Preparert tidligere Scooter 1.8
1395 Knurra - Geitsjøen Øst Preparert tidligere Scooter 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen Øst Preparert tidligere Scooter 6.9
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] Øst Preparert tidligere Scooter 1.5
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert tidligere Scooter X 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen Øst Preparert tidligere Scooter X 1.0
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert tidligere Scooter X 3.5
400 Lysløypa på Streifinn Øst Preparert tidligere Scooter X 3.0
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Øst Preparert tidligere Scooter X 2.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Øst Preparert tidligere Scooter X 2.2
167 Mariholtet - Haukåsen Øst Preparert tidligere Scooter 2.3
1393 Morterudkoia - Kalddalen Øst Preparert tidligere Scooter 0.5
260 Myrdammen - Nordbysjøen Øst Preparert tidligere Scooter 1.8
1398 Mønevann - Langmyra Øst Preparert tidligere Scooter 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann Øst Preparert tidligere Scooter 2.7
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) Øst Preparert tidligere Scooter 2.1
688 Petersbråtan - Gullsmeden Øst Preparert tidligere Scooter 1.6
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua Øst Preparert tidligere Scooter 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua Øst Preparert tidligere Scooter 1.5
797 Rustadsaga - Øgården Øst Preparert tidligere Scooter 1.6
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann Øst Preparert tidligere Scooter 2.2
247 Sandbakken P - Franskeplassen Øst Preparert tidligere Scooter 2.5
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Scooter 0.3
170 Smørhullet - Petersbråtan Øst Preparert tidligere Scooter 1.9
266 Streifinn - Nordbysjøen Øst Preparert tidligere Scooter 5.0
643 Streifinn - Skillebekk Øst Preparert tidligere Scooter 2.0
687 Øgården - Gullsmeden Øst Preparert tidligere Scooter 1.3
1399 Østaveien - Veslevannsdalen Øst Preparert tidligere Scooter 1.0
1570 Skytenrunden [over isen] Had Preparert tidligere Scooter 9.2
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] Gjø Preparert tidligere Scooter 8.0
760 Eidstugua - Trevatna - Granumsæter - Eidstugua [Granumsæterrunden] Gjø Preparert tidligere Scooter 15.3
1581 Hagen - Bulldoservegen - Purkemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.2
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdresbanen] Gjø Preparert tidligere Scooter 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdresbanen] Gjø Preparert tidligere Scooter 8.1
1530 Libakken - Torsrudmyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.3
1546 Persvehaugrunden Gjø Preparert tidligere Scooter 5.2
1584 Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.6
1583 Purkemyra - Trollheim Gjø Preparert tidligere Scooter 3.7
1529 Redalen - Torsrudmyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.9
1582 Solliøygarden - Stormyra - Purkemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.5
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 2.7
1545 Tjernsmyra - Totjernet Gjø Preparert tidligere Scooter 4.4
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 1.9
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Scooter 2.7
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra Eid Preparert tidligere Scooter 4.0
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Scooter 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget Eid Preparert tidligere Scooter 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Scooter 2.2
1186 Setertjenn - Bokkedalen Eid Preparert tidligere Scooter 1.9
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Scooter 2.2
1252 Smievegen - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Scooter 1.7
1188 Starrtjennet - Bokkedalen Eid Preparert tidligere Scooter 1.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua Eid Preparert tidligere Scooter 3.2
1190 Steinbrua - Setertjenn Eid Preparert tidligere Scooter 2.2
1534 Østerud - Linderud Eid Preparert tidligere Scooter 2.0
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Scooter 4.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Scooter 2.0
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Scooter 3.1
900 Lysløypa på Sætre Hur Preparert tidligere Scooter X 2.8
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra Hur Preparert tidligere Scooter 5.0
876 Røskestadvannet - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Scooter 1.4
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta Hur Preparert tidligere Scooter 3.4
789 Bøhnshytta - Atthaldsdammen - Vangen Hur Preparert tidligere Scooter 4.2
790 Dalen - Dalkollen - Skomakarbakken Hur Preparert tidligere Scooter 2.2
1518 Fløyta - Bøhnshytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.0
796 Hoelshytta - Jahrenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.1
1552 Hoelshytta - Mortenskollen Hur Preparert tidligere Scooter 1.0
1553 Mortenskollen - Nysetra Hur Preparert tidligere Scooter 1.6
1122 Mortenskollen - Steintjennet Hur Preparert tidligere Scooter 4.3
791 Skomakarbakken - Pålshaugen - Skreikampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.1
795 Skomakartjennet - Hoelshytta Hur Preparert tidligere Scooter 2.5
794 Skomakartjennet - Mortenskollen Hur Preparert tidligere Scooter 1.5
1554 Vangen - Holmtjennet - Skomakarbakken Hur Preparert tidligere Scooter 3.0
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) Bær Ikke preparert Scooter 1.5
1469 Ballerud golf Bær Ikke preparert Scooter 1.4
63 Bjørnsgard - Merradalen SV Bær Ikke preparert Scooter 0.9
313 Bogstad - Bjørnsgard Bær Ikke preparert Scooter 2.4
314 Bogstad - Lathus Bær Ikke preparert Scooter 1.9
1466 Bærum idrettspark Bær Ikke preparert Scooter 1.4
599 Fleskum - Dælivann - Stein Bær Ikke preparert Scooter 3.2
1460 Grini - Fossum Bær Ikke preparert Scooter 1.7
1467 Kalvøya Bær Ikke preparert Scooter 1.8
1474 Storøya Bær Ikke preparert Scooter 2.0
1470 Veritasjordet Bær Ikke preparert Scooter 1.1
847 Erikstad - Stubberud Fol Ikke preparert Scooter 2.8
828 Garder golfbane Fol Ikke preparert Scooter 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud Fol Ikke preparert Scooter 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud Fol Ikke preparert Scooter 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] Fol Ikke preparert Scooter 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] Fol Ikke preparert Scooter 1.5
855 Grevlingen skole - Labo Fol Ikke preparert Scooter 3.8
874 Hølen - Kjenn Fol Ikke preparert Scooter 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] Fol Ikke preparert Scooter 2.4
859 Hølen - Sonsveien Fol Ikke preparert Scooter 2.9
1124 Hølen - Såner Fol Ikke preparert Scooter 1.4
853 Karderrunden Fol Ikke preparert Scooter 3.6
1125 Kjennsrunden Fol Ikke preparert Scooter 2.9
820 Kjenslirunden Fol Ikke preparert Scooter 4.8
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad Fol Ikke preparert Scooter 1.9
1550 Labo Fol Ikke preparert Scooter 3.0
851 Labo - Gjølstad Fol Ikke preparert Scooter 4.6
1438 Libråten - Landåsveien Fol Ikke preparert Scooter 1.8
833 Lysdal - Ramme gård Fol Ikke preparert Scooter 1.4
826 Nordre Ålerud - Jeksrud Fol Ikke preparert Scooter 2.2
823 Revlingrunden Fol Ikke preparert Scooter 2.3
849 Rundløypa på Son golfbane Fol Ikke preparert Scooter 6.0
841 Sekkebekk - Lysdal Fol Ikke preparert Scooter 1.5
858 Son - Smørbekk Fol Ikke preparert Scooter 1.8
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad Fol Ikke preparert Scooter X 6.4
850 Stavnes - Erikstad Fol Ikke preparert Scooter 3.3
1283 Sundbyrundene Fol Ikke preparert Scooter 5.0
824 Tannum - Jeksrud Fol Ikke preparert Scooter 2.8
817 Tannum - Trampen Fol Ikke preparert Scooter 3.0
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal Fol Ikke preparert Scooter 2.2
816 Tveter - Tannum Fol Ikke preparert Scooter 1.5
834 Vadbru - Lysdal Fol Ikke preparert Scooter 1.3
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] Fol Ikke preparert Scooter 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud Fol Ikke preparert Scooter 1.8
829 Vestby vanntårn - Jegstad Fol Ikke preparert Scooter 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter Fol Ikke preparert Scooter 2.7
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] Fol Ikke preparert Scooter 4.5
1136 Damtjern - Åsa Kro Ikke preparert Scooter 3.6
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] Kro Ikke preparert Scooter 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Kro Ikke preparert Scooter 3.0
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Kro Ikke preparert Scooter 9.1
1536 Lorerunden Kro Ikke preparert Scooter 6.8
73 Lysedammene - Moliksåsen Kro Ikke preparert Scooter 1.9
1151 Moliksåsen - Kringla Kro Ikke preparert Scooter 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] Kro Ikke preparert Scooter 3.8
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Kro Ikke preparert Scooter 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Kro Ikke preparert Scooter 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Kro Ikke preparert Scooter 4.1
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Kro Ikke preparert Scooter 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Kro Ikke preparert Scooter 1.7
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Kro Ikke preparert Scooter 2.1
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Kro Ikke preparert Scooter 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Kro Ikke preparert Scooter 5.0
1650 Kringla vest - Kringla øst (over vannet) Lil Ikke preparert Scooter 0.3
102 Gjerdingdammen - Gjerdingen - Kalvedalen [over vannet] Nor Ikke preparert Scooter 4.4
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven Nor Ikke preparert Scooter 3.8
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa Nor Ikke preparert Scooter 4.0
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] Nor Ikke preparert Scooter 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen Nor Ikke preparert Scooter 8.4
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia Nor Ikke preparert Scooter 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] Nor Ikke preparert Scooter 1.5
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Ikke preparert Scooter 3.1
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen Nor Ikke preparert Scooter 5.9
129 Movatn - Finntjern [Tømte] Nor Ikke preparert Scooter 6.0
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) Nor Ikke preparert Scooter 2.3
932 Aas gård - Buvassbekken - Buvann Rom Ikke preparert Scooter 5.0
1318 Busterudvangen - Holterkollen Rom Ikke preparert Scooter 6.0
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen Rom Ikke preparert Scooter 3.6
934 Harestua - Pipern - Buvann Rom Ikke preparert Scooter 9.0
1319 Holterkollen - Bikubene Rom Ikke preparert Scooter 2.3
933 Lauvtangen - Buvann Rom Ikke preparert Scooter 1.5
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene Rom Ikke preparert Scooter 4.0
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan Rom Ikke preparert Scooter 3.2
1303 Rundløyper Ask Rom Ikke preparert Scooter 7.5
1324 Åsenhagen - Tæruddalen Rom Ikke preparert Scooter 1.5
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] Sør Ikke preparert Scooter 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] Sør Ikke preparert Scooter 1.3
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta Sør Ikke preparert Scooter 4.6
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan Sør Ikke preparert Scooter 8.9
948 Elvestad [E18] - Skotbu Sør Ikke preparert Scooter 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole Sør Ikke preparert Scooter 5.5
944 Kråkstad - Skotbu Sør Ikke preparert Scooter 6.1
1644 Langen S Sør Ikke preparert Scooter 1.7
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan Sør Ikke preparert Scooter 8.7
215 Ski - Bjerkebekk Sør Ikke preparert Scooter 7.0
942 Tomter idrettspark - Skotbu Sør Ikke preparert Scooter 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern Sør Ikke preparert Scooter 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Ikke preparert Scooter 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] Sør Ikke preparert Scooter 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] Sør Ikke preparert Scooter 1.8
37 Semsvannet Ø - Tveiter (over vannet) Ves Ikke preparert Scooter 1.1
1637 Langen Øst Ikke preparert Scooter 5.1
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua Øst Ikke preparert Scooter 6.7
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen Øst Ikke preparert Scooter 4.4
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen Øst Ikke preparert Scooter 7.1
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan Øst Ikke preparert Scooter 9.2
1620 Aklangen - Avalsjøkalven Had Ikke preparert Scooter 4.1
1621 Avalsjøkalven - Brovoll Had Ikke preparert Scooter 2.5
1631 Flatla - Solheimstorget - Åslund Had Ikke preparert Scooter 2.6
1635 Grønvoll - Finnlaus Had Ikke preparert Scooter 1.1
1634 Grønvoll - Solheimstorget - Åslund Had Ikke preparert Scooter 1.3
1615 Hovsvåja - Øvervåja Had Ikke preparert Scooter 1.4
503 Jaren skole - Sverasætra Had Ikke preparert Scooter 6.0
1636 Kjørven - Skøyen Had Ikke preparert Scooter 1.7
1625 Lundby lysløype Had Ikke preparert Scooter X 0.3
1632 Parten - Grønvoll Had Ikke preparert Scooter 2.8
1626 Parten - Lundby Had Ikke preparert Scooter X 1.2
1633 Parten - Lunnerkollen - Grønvoll Had Ikke preparert Scooter 2.9
1622 Sand - Lunner stasjon - Flatla Had Ikke preparert Scooter 2.9
1618 Sauebingen - Helvete - Stormyra - Skjerveknatten Had Ikke preparert Scooter 2.0
1617 Skalbrenna - Sauebingen Had Ikke preparert Scooter 0.6
1619 Skjerva sag - Hesterær - Aklangen Had Ikke preparert Scooter 3.0
1624 Skøyen - Finnlaus Had Ikke preparert Scooter 2.8
1623 Sørenggutua - Skøyen Had Ikke preparert Scooter 1.5
1344 Prestmarka - Thune skole Gjø Ikke preparert Scooter 5.1
1638 Rundløype Øvre Vardal idrettsplass Gjø Ikke preparert Scooter 1.0
778 Benkemyra - Spyttmyra Eid Ikke preparert Scooter 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg Eid Ikke preparert Scooter 4.7
1187 Februa - Starrtjennet Eid Ikke preparert Scooter 4.0
1189 Februa - Steinbrua Eid Ikke preparert Scooter 1.2
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene Eid Ikke preparert Scooter 2.8
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Ikke preparert Scooter 4.5
1522 Frilset - Ihle (Staksvoll) Eid Ikke preparert Scooter 4.0
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen Eid Ikke preparert Scooter 3.6
263 Gruemyra Eid Ikke preparert Scooter 1.6
270 Gruemyra - Haugen Eid Ikke preparert Scooter 1.0
1191 Haugen - Staurdalsmyra Eid Ikke preparert Scooter 0.7
272 Haugen - Steinbrua Eid Ikke preparert Scooter 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen Eid Ikke preparert Scooter 4.5
1015 Heimdal - Putten Eid Ikke preparert Scooter 3.7
1013 Kårstad - Langvassdalen Eid Ikke preparert Scooter 3.2
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra Eid Ikke preparert Scooter 0.7
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra Eid Ikke preparert Scooter 8.3
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra Eid Ikke preparert Scooter 2.7
1018 Snippen - Putten Eid Ikke preparert Scooter 0.7
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua Eid Ikke preparert Scooter 0.8
1012 Vika - Langvassdalen Eid Ikke preparert Scooter 4.3
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet Hur Ikke preparert Scooter 2.6
901 Rundløypa ved Sætre skole Hur Ikke preparert Scooter 1.5
905 Rundløype Trevardeåsen Hur Ikke preparert Scooter 7.3
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr Hur Ikke preparert Scooter 2.7
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen Hur Ikke preparert Scooter 3.5
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet Hur Ikke preparert Scooter 2.8
1627 Bamrudsetra - Bøhnshytta Hur Ikke preparert Scooter 1.4
1628 Rundløype Feiring skole Hur Ikke preparert Scooter 0.9