Preppestatus: Klassisk-løyper, Hadelandsåsene
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Delvis preparert 29.12.2021 3.3
500 Lysløypa ved Lygna Delvis preparert 22.03.2021 3.2
551 Fellessætra - Korssætersvingen Preparert tidligere 19.03.2021 3.0
1521 Lushaughytta - Lushaugen Preparert tidligere 17.04.2021 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Preparert tidligere 27.03.2021 5.5
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna Preparert tidligere 29.12.2021 6.4
1225 Åstjern - Vatningsbakken Preparert tidligere 27.03.2021 1.5
Lygna skisenter
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Delvis preparert 02.01.2022 5.0
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
640 Nordre Oppdalen - Koperud Preparert tidligere 19.02.2021 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Preparert tidligere 19.02.2021 4.8
1257 Steinholen - Risbakken Preparert tidligere 27.03.2021 2.3
1106 Steinsjørunden Preparert tidligere 30.03.2021 2.9
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud Preparert tidligere 30.03.2021 10.0
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet Ikke preparert 08.02.2019 4.6
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
502 Brandbu - Blokkhus Delvis preparert 19.02.2021 8.5
493 Bleiken [Skihytta] - Åstjern Preparert tidligere 10.12.2019 12.0
1116 Dæhlen - Nedre Egge Preparert tidligere 23.12.2019 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk Preparert tidligere 19.02.2021 1.7
1276 Moen skole - Badstuvegen Preparert tidligere 07.02.2021 3.3
1107 Trintomløypa Ikke preparert 18.02.2015 3.0
Grindvoll
1364 Grindvoll - Sprengen - Ballangrud Delvis preparert 12.03.2021 2.0
1365 Ballangrud - Skytebanen Preparert tidligere 01.01.2022 2.2
1368 Finnlaus - Jordestua - Ballangrud Preparert tidligere 01.01.2022 2.2
1335 Finnlaus - Åslund Preparert tidligere 19.02.2021 1.3
1330 Grindvoll - Løken - Grimsrud Preparert tidligere 19.02.2021 5.1
1332 Løken - Grindvoll Preparert tidligere 19.02.2021 1.3
1367 Skytebanen - Finnlaus Preparert tidligere 01.01.2022 1.7
1366 Skøyen - Skytebanen Preparert tidligere 12.03.2021 0.8
1333 Skøyenrunden Preparert tidligere 19.02.2021 2.0
1363 Grindvoll - Norum - Ballangrud Ikke preparert 13.03.2019 1.7
Vestre Gran
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud Preparert tidligere 13.03.2021 3.7