Preppestatus: Klassisk-løyper, Gjøvik, Toten og Land , preparert av Søndre Land kommune
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Vardalsåsen nord
628 Linnerud - Puttmyra Preparert tidligere 31.03.2021 1.5
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
577 Skihytta - Høgbrenna [søndre løype] Delvis preparert 31.03.2021 4.7
1440 Skjeskroken - Skihytta Delvis preparert 31.03.2021 6.1
574 Flyplassen - Puttmyra Preparert tidligere 31.03.2021 3.2
573 Flyplassen - Skihytta Preparert tidligere 31.03.2021 4.5
629 Puttmyra - Skihytta Preparert tidligere 31.03.2021 3.1
578 Skihytta - Høgbrenna [nordre løype] Preparert tidligere 31.03.2021 4.6
576 Vassenden - Skihytta Preparert tidligere 31.03.2021 9.3
Søndre Land vestås
1153 Spenntirunden Delvis preparert 03.04.2021 6.5
1640 Brakarhemsætra – Tjernsmyra [Liåsløypa] Ikke preparert 00.00. 0 7.1