Preppestatus: Klassisk-løyper, Kjekstadmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Dikemark - Gullhella - Heggedal
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Preparert tidligere 12.01.2021 4.0
Røyken - Spikkestad
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta Delvis preparert 28.12.2021 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet Preparert tidligere 28.12.2021 3.4
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta Preparert tidligere 19.02.2021 2.4
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga Ikke preparert 15.02.2019 9.0
Bødalen - Åros
27 Rundløypa i Åros Ikke preparert 03.02.2015 5.0
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] Ikke preparert 03.02.2018 4.0
Dikemark - Haukelia
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta Preparert tidligere 28.12.2021 1.0
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget Preparert tidligere 28.12.2021 3.7
1197 Heggsjø - Fuglemyr Preparert tidligere 28.12.2021 2.7
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Preparert tidligere 19.03.2021 4.5
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta Preparert tidligere 28.12.2021 2.5
Lierdalen
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra Delvis preparert 16.03.2021 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra Preparert tidligere 16.03.2021 3.6
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø Preparert tidligere 28.12.2021 3.9
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] Ikke preparert 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] Ikke preparert 19.02.2018 3.2