Preppestatus: Klassisk-løyper, Sørmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
424 Bjørndal - Myrer Delvis preparert 28.12.2021 2.0
205 Fløysbonn - Kloppa Delvis preparert 17.02.2021 1.6
950 Fløysbonn - Myrer Delvis preparert 30.12.2021 3.3
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud Delvis preparert 30.12.2021 4.6
175 Lysløypa i Grønliåsen Delvis preparert 12.03.2021 3.7
202 Lysløypa på Siggerud Delvis preparert 28.12.2021 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] Delvis preparert 02.01.2022 2.3
214 Siggerud - Holen Delvis preparert 11.03.2021 1.7
589 Siggerud - Kloppa Delvis preparert 28.12.2021 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud Delvis preparert 12.03.2021 5.3
176 Bjørndal Idrettspark Preparert tidligere 12.03.2021 1.6
1218 Holen - Krokhol Preparert tidligere 02.01.2022 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud Preparert tidligere 12.03.2021 2.0
951 Kloppa - Myrer Preparert tidligere 02.01.2022 2.1
217 Lysløypa på Bjørndal Preparert tidligere 12.03.2021 2.7
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn Ikke preparert 20.02.2013 3.2
1216 Bru - Holen Ikke preparert 03.02.2019 1.2
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole Ikke preparert 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård Ikke preparert 07.02.2019 1.3
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud Delvis preparert 01.03.2020 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn Delvis preparert 30.12.2021 3.4
430 Rundløypa i Bøleråsen Delvis preparert 30.12.2021 4.7
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] Preparert tidligere 30.12.2021 2.8
602 Rundløypa på Svartskog Preparert tidligere 14.01.2021 9.1
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] Preparert tidligere 12.03.2021 5.5
207 Stallerud - Sterkerud Preparert tidligere 12.03.2021 3.8
200 Lysløypa på Vevelstad Ikke preparert 05.02.2012 3.0
Ski - Langhus
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka Delvis preparert 29.12.2021 13.8
216 Ski - Skeidarkollen Delvis preparert 17.02.2021 6.1
738 Eikjol - Sterkerud Preparert tidligere 17.02.2021 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud Preparert tidligere 17.02.2021 4.9
204 Lysløypa Ski - Langhus Preparert tidligere 17.02.2021 2.7
739 Skeidarkollen - Eikjol Preparert tidligere 17.02.2021 1.8
428 Lysløypa i Bollerudåsen Ikke preparert 13.02.2019 3.0
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk Ikke preparert 02.02.2019 5.2
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta Ikke preparert 02.02.2019 7.9
Kråkstad - Hobøl
594 Lysløypa på Kråkstad Ikke preparert 16.01.2016 3.6
Lyseren - Mjær
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell Preparert tidligere 26.01.2021 5.0
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) Ikke preparert 00.00. 0 2.2
Gaupesteinmarka
1641 Våg rundt Ikke preparert 00.00. 0 5.9
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
177 Sværsvann - Myrer Preparert tidligere 30.12.2021 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan Preparert tidligere 31.12.2021 2.1
1445 Larsbraaten - Padderud Preparert tidligere 12.03.2021 2.5
1642 Marikirke (Ytre Enebakk) - Bråtan Ikke preparert 00.00. 0 2.2