Preppestatus: Klassisk-løyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Biri - Snertingdal
622 Lindheim - Trettsvehøgda Delvis preparert 12.03.2021 4.2
1531 Lysløypa på Lindheim Delvis preparert 18.03.2021 1.9
610 Midtholen - Lundsætra Delvis preparert 09.04.2021 8.3
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Delvis preparert 03.03.2021 5.1
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Delvis preparert 23.03.2021 6.5
656 Flutua - Svearoa Preparert tidligere 18.03.2021 3.0
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Preparert tidligere 18.03.2021 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen Preparert tidligere 09.04.2021 1.0
604 Grindlirunden Preparert tidligere 07.04.2021 17.0
612 Hemsangen - Slømyrholen Preparert tidligere 08.04.2021 1.2
615 Lindheim - Flåmyra Preparert tidligere 18.03.2021 6.1
616 Lindheim - Tranalia Preparert tidligere 18.03.2021 7.8
608 Redalsætermyra - Skihytta Preparert tidligere 07.04.2021 5.0
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Preparert tidligere 02.01.2022 4.3
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Preparert tidligere 09.04.2021 4.1
605 Skogheim - Onsrudvatna Preparert tidligere 23.03.2021 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta Preparert tidligere 09.04.2021 3.0
611 Svearoa - Hemsangen Preparert tidligere 08.04.2021 3.2
617 Tranalia - Snertingdal skole Preparert tidligere 18.03.2021 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Preparert tidligere 03.03.2021 3.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen Preparert tidligere 08.04.2021 2.9
1613 Biri Øverbygd - Ytteråsvegen Ikke preparert 00.00. 0 8.5
Gjøvikmarka
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Preparert tidligere 02.01.2022 3.0
530 Haug - Blivgodt Preparert tidligere 02.01.2022 1.8
538 Hornås - Stangstua Preparert tidligere 15.04.2021 1.6
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug Preparert tidligere 02.01.2022 1.7
540 Lundstein - Torsrudmyra - Stakamyra Preparert tidligere 24.03.2020 11.2
1407 Lysløypa på Kastad Preparert tidligere 11.03.2021 1.7
539 Skistua - Lundstein Preparert tidligere 30.03.2021 5.0
525 Skistua - Grande Ikke preparert 27.01.2021 3.0
Vardalsåsen nord
570 Hunndalen - Eiktunet Delvis preparert 25.03.2021 5.2
154 Hunndalen - Osbakken Delvis preparert 25.03.2021 8.0
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås Preparert tidligere 02.04.2021 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud Preparert tidligere 27.03.2021 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås Preparert tidligere 15.04.2021 4.6
628 Linnerud - Puttmyra Preparert tidligere 31.03.2021 1.5
544 Stangstua - Bukkhalsen Preparert tidligere 15.04.2021 1.0
549 Torvmyra - Veset Preparert tidligere 15.04.2021 1.8
547 Varde idrettsplass - Bymarkstoppen - Torvmyra Preparert tidligere 27.03.2021 5.2
568 Vesterås - Torvmyra Preparert tidligere 15.04.2021 1.6
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
577 Skihytta - Høgbrenna [søndre løype] Delvis preparert 31.03.2021 4.7
1440 Skjeskroken - Skihytta Delvis preparert 31.03.2021 6.1
574 Flyplassen - Puttmyra Preparert tidligere 31.03.2021 3.2
573 Flyplassen - Skihytta Preparert tidligere 31.03.2021 4.5
629 Puttmyra - Skihytta Preparert tidligere 31.03.2021 3.1
578 Skihytta - Høgbrenna [nordre løype] Preparert tidligere 31.03.2021 4.6
576 Vassenden - Skihytta Preparert tidligere 31.03.2021 9.3
Vardalsåsen sør
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) Delvis preparert 30.12.2021 1.8
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) Preparert tidligere 25.03.2021 3.0
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll Preparert tidligere 19.03.2021 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra Preparert tidligere 02.04.2021 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra Preparert tidligere 13.04.2021 2.6
1687 Rørmyra - Lauvhøgda Ikke preparert 00.00. 0 4.4
Raufoss med omegn
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang Delvis preparert 22.03.2021 7.6
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass Delvis preparert 02.01.2022 5.6
563 Reinsvoll - Tåsås Delvis preparert 22.03.2021 5.1
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen Preparert tidligere 22.03.2021 1.8
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang Preparert tidligere 22.03.2021 3.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Preparert tidligere 13.04.2021 4.2
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset Preparert tidligere 13.04.2021 4.5
1526 Trimrunden Reinsvoll Preparert tidligere 02.01.2022 0.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua Delvis preparert 28.03.2021 2.6
517 Eidstugua - Stormyrene Preparert tidligere 28.03.2021 4.0
1336 Glåmhaugen - Kvitingen Preparert tidligere 12.03.2021 1.8
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda Preparert tidligere 12.03.2021 7.7
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1328 Eina - Stormyrene Delvis preparert 12.03.2021 4.6
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda Delvis preparert 12.03.2021 7.2
758 Eina - Eidstugua [Valdresbanen] Preparert tidligere 12.03.2021 5.6
1343 Eina - Prestmarka Preparert tidligere 05.03.2020 4.9
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra Preparert tidligere 12.03.2021 3.0
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) Preparert tidligere 12.03.2021 4.3
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra Preparert tidligere 12.03.2021 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie Preparert tidligere 12.03.2021 0.5
Søndre Land vestås
1153 Spenntirunden Delvis preparert 03.04.2021 6.5
1640 Brakarhemsætra – Tjernsmyra [Liåsløypa] Ikke preparert 00.00. 0 7.1
1612 Kaldingen - Brattlia Ikke preparert 00.00. 0 2.1