Preppestatus: Klassisk-løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1597 Langtjern - Damtjern Delvis preparert 02.01.2022 2.8
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra Delvis preparert 02.01.2022 4.0
1599 Borgersetra - Vassendvika Preparert tidligere 15.04.2021 3.6
1596 Borgersetra – Langtjern Preparert tidligere 02.01.2022 1.7
1602 Borgersetra – Vambu Preparert tidligere 02.01.2022 2.4
1598 Damtjern - Ringsmyrene Preparert tidligere 02.01.2022 2.5
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Preparert tidligere 01.03.2020 11.0
1484 Ringkolltoppen rundt Preparert tidligere 19.03.2021 4.2
458 Skileik på Ringkollen Preparert tidligere 02.01.2022 0.1
1601 Treningsrunden Preparert tidligere 02.01.2022 7.0
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Preparert tidligere 15.04.2021 3.5
1643 Ringkollen - Damåsen - Smeden [Gamlebakka] Ikke preparert 00.00. 0 2.8
Damtjern med omegn
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk Preparert tidligere 30.12.2021 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene Preparert tidligere 30.12.2021 1.1
1566 Løvlia - Lauvliflaka Preparert tidligere 02.01.2022 1.5
1565 Ringsmyrene - Løvlia Preparert tidligere 02.01.2022 2.3
1464 Skamræk - Storflåtan Preparert tidligere 30.12.2021 3.5
Rykkinn
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.03.2021 2.7
Sollihøgda - Sørsetra
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Delvis preparert 02.01.2022 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Delvis preparert 02.01.2022 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert tidligere 02.01.2022 6.2
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Delvis preparert 14.04.2021 7.4
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert 02.01.2022 3.6
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Delvis preparert 19.01.2021 4.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Preparert tidligere 24.03.2021 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Preparert tidligere 02.01.2022 5.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Preparert tidligere 02.01.2022 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene Preparert tidligere 02.01.2022 3.8
71 Storebekkhytta - Dammyra Preparert tidligere 02.01.2022 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Preparert tidligere 24.03.2021 2.3
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa Delvis preparert 01.01.2022 4.6
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage Delvis preparert 19.01.2021 2.9
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo Delvis preparert 28.12.2021 8.7
1539 Rundløyper på Røyse Delvis preparert 30.12.2021 16.6
1538 Rundløyper på Steinssletta Delvis preparert 18.02.2021 12.1
1540 Rytterragerrunden Delvis preparert 18.02.2021 4.6
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage Preparert tidligere 19.01.2021 1.1
Lommedalen
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Delvis preparert 30.12.2021 2.9
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.03.2021 4.7
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.03.2021 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.03.2021 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.03.2021 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Preparert tidligere 19.03.2021 7.5
988 Tobonn - By Preparert tidligere 26.03.2021 1.0
1472 Bergersletta Ikke preparert 14.02.2019 1.1
Spålen - Katnosa - Sandungen
1587 Fagervann - Auretjern Preparert tidligere 30.12.2021 1.9
Tanum - Vestmarksetra
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Preparert tidligere 30.12.2021 2.7