Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper, Hadelandsåsene
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Delvis preparert 02.01.2022 2.4
509 Lushaughytta - Bustevollen Delvis preparert 11.12.2021 1.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Delvis preparert 02.01.2022 10.0
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Delvis preparert 02.01.2022 4.9
483 Blokkhus - Vatningsbakken Preparert tidligere 02.01.2022 2.9
491 Fellessætra - Åstjern Preparert tidligere 19.03.2021 2.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus Preparert tidligere 02.01.2022 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Preparert tidligere 02.01.2022 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Preparert tidligere 02.01.2022 3.4
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Preparert tidligere 02.01.2022 2.8
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere 02.01.2022 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Preparert tidligere 02.01.2022 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Preparert tidligere 02.01.2022 2.3
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Preparert tidligere 02.01.2022 3.8
Lygna skisenter
488 Løyper på Lygna skisenter Delvis preparert 02.01.2022 10.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Preparert tidligere 02.01.2022 3.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Preparert tidligere 02.01.2022 4.3
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Preparert tidligere 01.12.2021 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Delvis preparert 29.12.2021 7.3
1274 Bustevollen - Steinholen Preparert tidligere 11.12.2021 2.1
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere 30.03.2021 14.0
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Preparert tidligere 09.12.2021 4.0
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
1115 Dæhlen - Tækroa Preparert tidligere 19.02.2021 2.4
15 Lysløypa ved Skihytta på Bleiken Preparert tidligere 10.12.2019 2.0
1117 Dæhlen - Egge Ikke preparert 09.02.2019 1.6
Tingelstad
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass Delvis preparert 20.02.2021 6.6
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka Delvis preparert 19.02.2021 4.5
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen Delvis preparert 20.02.2021 3.1
1350 Tingelstad idrettsplass - Lunde Delvis preparert 19.02.2021 5.4
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken Delvis preparert 19.02.2021 1.2
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass Delvis preparert 20.02.2021 4.9
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Preparert tidligere 19.02.2021 2.6
1096 Jorstad - Alm - Rækken Preparert tidligere 19.02.2021 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Preparert tidligere 19.02.2021 2.7
1090 Lysløypa i Tingelstad Preparert tidligere 19.02.2021 2.3
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass Preparert tidligere 19.02.2021 5.1
1099 Rundløype Sanne skole Preparert tidligere 19.02.2021 1.3
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad Preparert tidligere 19.02.2021 4.7
1345 Augedal gård - Markafeltet Ikke preparert 19.03.2019 1.8
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde Ikke preparert 19.03.2019 2.3
1346 Markafeltet - Julibakka Ikke preparert 19.03.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass Ikke preparert 19.03.2019 3.1
1095 Rækken - Forten - Jorstad Ikke preparert 19.03.2019 3.0
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad Ikke preparert 19.03.2019 8.1
Grindvoll
1331 Posthusmyra Delvis preparert 12.03.2021 0.5
1334 Rundløype Løken Preparert tidligere 19.02.2021 0.8
Vestre Gran
1290 Grymyr - Betel Delvis preparert 17.03.2021 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Delvis preparert 17.03.2021 2.8
1289 Betel - Lunde Preparert tidligere 19.02.2021 2.5
1288 Betel - Moger Preparert tidligere 19.02.2021 3.0
1294 Buhammeren rundt Preparert tidligere 13.03.2021 5.8
1296 Børmarkenrunden Preparert tidligere 19.02.2021 4.5
1287 Fjordvang - Betel Preparert tidligere 19.02.2021 3.1
1295 Grimsrud - Granlund Preparert tidligere 13.03.2021 3.4
1297 Lunnerrunden vest Preparert tidligere 19.02.2021 3.2
1329 Lunnerrunden øst Preparert tidligere 13.03.2021 3.1
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Preparert tidligere 17.03.2021 1.8
1524 Rundløype Grymyr Ikke preparert 19.03.2019 4.9