Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper, Eidsvoll - Nes
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Gullverket
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen Preparert tidligere 29.12.2021 2.2
1646 Brøstadvangmyra - Grønnsjøen Ikke preparert 00.00. 0 1.0
1649 Midtrøysholen - Ottsjøen Ikke preparert 00.00. 0 0.4
Fenstad - Skogbygda
1000 Lysløypa i Nes skianlegg Delvis preparert 02.01.2022 5.0
1003 Nes skianlegg - Vika Delvis preparert 29.12.2021 3.0
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord Preparert tidligere 19.03.2021 3.2
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen Preparert tidligere 29.12.2021 2.7
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord Preparert tidligere 19.03.2021 2.5
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen Preparert tidligere 05.04.2021 4.3
1523 Ihle (Staksvoll) - Lågsjøen - Nes skianlegg Preparert tidligere 18.02.2021 3.8
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa Preparert tidligere 29.12.2021 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen Preparert tidligere 29.12.2021 5.0
1525 Rottjennet - Ihlangsvangen Preparert tidligere 11.03.2021 2.3
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra Preparert tidligere 29.12.2021 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Preparert tidligere 29.12.2021 3.7
Minnesund
1121 Lysløypa Minnesund skistadion Ikke preparert 21.12.2018 3.0
Finstad - Hasleråsen
1426 Finstad - Linderud Delvis preparert 30.12.2021 3.3
1387 Lysløypa på Finstad Preparert tidligere 30.12.2021 7.0
1437 Sneisrud - Finstad Preparert tidligere 12.03.2021 1.8
1690 Finstad (Steinerskolen) - Sneisrud Ikke preparert 00.00. 0 3.4
1689 Østerud – Finstad (Steinerskolen) Ikke preparert 00.00. 0 1.4