Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper, Totenåsen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Totenåsen øst
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta Delvis preparert 02.01.2022 6.8
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta Delvis preparert 02.01.2022 10.2
1495 Holokampen rundt Preparert tidligere 01.04.2021 12.3
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen Preparert tidligere 28.03.2021 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] Preparert tidligere 28.03.2021 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] Preparert tidligere 28.03.2021 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken Preparert tidligere 28.03.2021 7.1
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta Preparert tidligere 18.04.2021 5.5
1163 Oksbakken - Rausteinshytta Preparert tidligere 02.01.2022 4.6
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken Preparert tidligere 02.01.2022 2.8
Totenåsen vest
1574 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] Delvis preparert 15.04.2021 6.4
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] Delvis preparert 28.03.2021 3.5
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo Delvis preparert 12.03.2021 13.0
1177 Lysløypa på KK-plassen Delvis preparert 22.03.2021 3.2
1443 Nøklebyrunden Delvis preparert 14.03.2021 7.1
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Preparert tidligere 15.04.2021 2.0
1204 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Preparert tidligere 15.04.2021 3.3
1277 Hakksvea - Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) [Lille KK-runden] Preparert tidligere 15.04.2021 3.2
1172 Hakksvea - Olamyra Preparert tidligere 15.04.2021 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] Preparert tidligere 15.04.2021 3.7
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] Preparert tidligere 26.03.2021 3.8
1317 Knutssætra - Olamyra Preparert tidligere 07.01.2020 1.5
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Preparert tidligere 15.04.2021 3.2
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Preparert tidligere 30.12.2021 2.3
1444 Narumsrunden Preparert tidligere 14.03.2021 6.3
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] Preparert tidligere 15.04.2021 2.0
1442 Smebyrunden Preparert tidligere 14.03.2021 13.5
1174 Store Svartungen - Tømmertorget Preparert tidligere 15.04.2021 3.6
1519 Svartungstua - Svartungen hytteområde Preparert tidligere 15.04.2021 2.1
1316 Korsmyra - Knutssætra Ikke preparert 29.11.2017 3.7
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra Ikke preparert 11.04.2018 5.2