Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Delvis preparert 20.03.2020 5.1
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu Delvis preparert 04.03.2020 6.2
454 Ringkollen - Langtjern Delvis preparert 15.04.2021 3.0
95 Lysløypa på Ringkollen Preparert tidligere 02.01.2022 3.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Preparert tidligere 14.04.2021 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Preparert tidligere 15.04.2021 5.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Preparert tidligere 30.12.2021 5.7
93 Ringkollen - Treningsrunden Preparert tidligere 03.03.2020 15.0
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Preparert tidligere 28.03.2021 3.2
Damtjern med omegn
1535 Atjern - Atjernsmyrene - Sandviksveien Preparert tidligere 13.03.2020 0.9
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Preparert tidligere 30.12.2021 7.5
Kleivstua - Løvlia
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Delvis preparert 30.12.2021 4.0
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Delvis preparert 02.01.2022 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Delvis preparert 30.12.2021 2.3
89 Lysløypa på Kleivstua Delvis preparert 02.01.2022 3.7
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Preparert tidligere 30.12.2021 2.3
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Preparert tidligere 30.12.2021 2.6
92 Kleivstua - Torgetjern Preparert tidligere 02.01.2022 3.7
1223 Torgetjern - Frøshaug Preparert tidligere 02.01.2022 3.7
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Delvis preparert 02.01.2022 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Preparert tidligere 02.01.2022 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Preparert tidligere 30.12.2021 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua Preparert tidligere 13.04.2021 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda Preparert tidligere 02.01.2022 3.5
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Preparert tidligere 02.01.2022 7.7
1401 Sørsetra - Finneflakseter Preparert tidligere 13.04.2021 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua Preparert tidligere 02.01.2022 3.5
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka Delvis preparert 29.12.2021 3.2
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Delvis preparert 13.04.2021 54.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Delvis preparert 25.03.2021 8.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Delvis preparert 15.04.2021 4.5
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Preparert tidligere 02.01.2022 1.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Preparert tidligere 15.04.2021 1.8
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Preparert tidligere 02.01.2022 3.8
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Preparert tidligere 02.01.2022 4.4
1143 Svarten N - Kringla Preparert tidligere 28.03.2021 3.6
1606 Kringla - Langlia Ikke preparert 00.00. 0 1.0
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Preparert tidligere 30.12.2021 4.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Preparert tidligere 30.12.2021 3.0
Holebygda
1542 Rundløypa på Storøya Ikke preparert 25.02.2019 4.9
Lommedalen
357 By - Greinehytta Delvis preparert 31.12.2021 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Preparert tidligere 31.12.2021 3.0
1222 Tverrelva - Frøshaug Preparert tidligere 30.12.2021 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Preparert tidligere 31.12.2021 5.2
Spålen - Katnosa - Sandungen
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam Preparert tidligere 30.12.2021 4.3
Tanum - Vestmarksetra
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu Preparert tidligere 14.04.2021 1.3