Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1352 Grustaket - Nipkollen Delvis preparert 23.12.2021 3.7
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Delvis preparert 02.01.2022 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Delvis preparert 02.01.2022 3.9
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra Delvis preparert 30.12.2021 4.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane Preparert tidligere 01.05.2021 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Preparert tidligere 02.01.2022 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Preparert tidligere 30.12.2021 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Preparert tidligere 02.01.2022 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Preparert tidligere 09.04.2021 2.4
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Preparert tidligere 02.01.2022 1.5
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen Preparert tidligere 30.12.2021 4.2
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sandsnesseter Preparert tidligere 23.04.2021 2.0
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Preparert tidligere 02.01.2022 3.9
1070 Sjuputtane - Marifjell Preparert tidligere 01.05.2021 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Preparert tidligere 30.12.2021 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Preparert tidligere 02.01.2022 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Preparert tidligere 02.01.2022 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Preparert tidligere 02.01.2022 0.6
Stryken - Harestua
350 Lysløypa på Harestua Delvis preparert 20.03.2021 3.0
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) Delvis preparert 02.01.2022 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Preparert tidligere 02.01.2022 5.9
Grua - Mylla - Roa
348 Grua - Nysetra Preparert tidligere 13.03.2021 2.0
Nannestad - Maura
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Delvis preparert 18.03.2021 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] Delvis preparert 25.03.2021 2.5
1080 Kløvberget - Grustaket Delvis preparert 25.03.2021 4.8
1088 Lysløype Preståsen Delvis preparert 24.03.2021 3.3
1083 Maura vest Delvis preparert 13.03.2021 8.1
1085 Morepprunden Delvis preparert 21.03.2021 9.1
1086 Nannestadrunden Delvis preparert 23.02.2021 13.8
1089 Preståsrunden Delvis preparert 24.03.2021 4.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Preparert tidligere 25.03.2021 3.0
1087 Vigsteinrunden Ikke preparert 18.03.2019 6.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Delvis preparert 30.12.2021 6.2
735 Holtersaga - Ramstad Delvis preparert 13.03.2021 3.8
150 Sjonken - Gruvelia Delvis preparert 30.12.2021 2.6
155 Bjertnessjøen rundt Preparert tidligere 30.12.2021 10.1
1430 Djupdalen - Grani Preparert tidligere 13.03.2021 1.2
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Preparert tidligere 13.03.2021 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Preparert tidligere 13.03.2021 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen Preparert tidligere 02.01.2022 0.9
649 Gruvelia - Engelstadvangen Preparert tidligere 16.03.2021 2.0
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Preparert tidligere 02.01.2022 2.1
731 Lysløypa i Åsgreina Preparert tidligere 02.01.2022 1.7
1354 Ramstad - Åsgreina Preparert tidligere 02.01.2022 1.2
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Preparert tidligere 30.12.2021 7.5
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Preparert tidligere 19.03.2021 3.6
1420 Åsen stadion - skianlegg Preparert tidligere 02.01.2022 6.0
1208 Åsgreina - Feviksvangen Preparert tidligere 02.01.2022 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen Preparert tidligere 02.01.2022 4.1
1428 Bergdalsvegen Ikke preparert 23.03.2019 2.0
1434 Grani - Finstadsletta Ikke preparert 23.03.2019 0.7
Hakadal - Nittedal
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N Delvis preparert 13.03.2021 7.7
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] Delvis preparert 19.02.2021 4.5
240 Glitre - Kirkebyvangen Delvis preparert 13.03.2021 3.3
658 Hakkim - Engelstadvangen Delvis preparert 19.03.2021 2.0
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] Preparert tidligere 12.03.2021 3.5
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Preparert tidligere 17.03.2021 3.5
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] Preparert tidligere 19.02.2021 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Preparert tidligere 12.03.2021 3.6
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 1.7
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern Delvis preparert 30.12.2021 4.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Delvis preparert 30.12.2021 8.7
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern Delvis preparert 30.12.2021 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken Delvis preparert 02.04.2021 3.6
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) Delvis preparert 25.03.2021 3.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Delvis preparert 02.01.2022 4.8
958 Brovoll - Korsvatnvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 30.12.2021 3.0
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Preparert tidligere 30.12.2021 2.3
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Preparert tidligere 16.04.2021 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra Preparert tidligere 16.04.2021 4.0
737 Korsvatnvegen - Korsvatnet - Langvatnet Preparert tidligere 23.04.2021 4.3
1605 Nysetra - Langvatnet Preparert tidligere 17.04.2021 2.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Preparert tidligere 30.12.2021 2.0
Skedsmo og Gjerdrum
720 Harasletta - Breidmåsan Delvis preparert 30.12.2021 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Delvis preparert 28.12.2021 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P Delvis preparert 28.12.2021 1.2
721 Lysløypa på Harasletta Delvis preparert 02.01.2022 5.0
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Delvis preparert 02.01.2022 2.0
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P Preparert tidligere 28.12.2021 1.5
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Preparert tidligere 30.12.2021 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta Preparert tidligere 19.02.2021 2.4
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Preparert tidligere 02.03.2021 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Preparert tidligere 19.03.2021 4.0
653 Lysløypa i Tæruddalen Preparert tidligere 02.01.2022 4.3
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) Preparert tidligere 28.12.2021 3.1
1427 Rustad - Rustadmåsan Preparert tidligere 13.03.2021 1.0
1323 Skistadion Tæruddalen Preparert tidligere 02.01.2022 1.4
1310 Bekkeberga - Eikeberg Ikke preparert 18.03.2018 1.8
1307 Eikeberg - Finstadsletta Ikke preparert 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad Ikke preparert 02.02.2019 1.6
1431 Finstadsletta sør - Rustad Ikke preparert 18.03.2018 2.9