Preppestatus: Lysløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Biri - Snertingdal
1531 Lysløypa på Lindheim Delvis preparert 18.03.2021 1.9
1497 Lysløypa i Biri Preparert tidligere 14.03.2020 4.5
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole Preparert tidligere 28.03.2020 10.0
1492 Lysløypa på Biristrand Ikke preparert 24.03.2019 2.6
Gjøvikmarka
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet Delvis preparert 31.03.2021 2.5
542 Øverby skistadion Delvis preparert 02.01.2022 3.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Preparert tidligere 02.01.2022 4.4
1528 Lysløypa i Redalen Preparert tidligere 03.01.2020 1.0
1407 Lysløypa på Kastad Preparert tidligere 11.03.2021 1.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Preparert tidligere 02.01.2022 2.7
525 Skistua - Grande Ikke preparert 27.01.2021 3.0
Gjøvik sør
581 Lysløypa Vind - Kopperud - Gimlevegen Preparert tidligere 28.12.2021 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen Preparert tidligere 03.04.2021 5.5
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
579 Lysløypa i Skjeskroken Delvis preparert 31.03.2021 2.6
Raufoss med omegn
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass Delvis preparert 02.01.2022 5.6
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås Delvis preparert 28.03.2021 9.3
554 Raufoss skistadion Delvis preparert 02.01.2022 2.7
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen Preparert tidligere 22.03.2021 1.8
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang Preparert tidligere 22.03.2021 3.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Preparert tidligere 13.04.2021 4.2
1526 Trimrunden Reinsvoll Preparert tidligere 02.01.2022 0.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua Delvis preparert 28.03.2021 2.6
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1325 Lysløypa i Prestmarka Preparert tidligere 21.03.2021 3.7