Preppestatus: Lysløyper, Lillomarka og Gjelleråsen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Skytta - Gjelleråsen
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen Delvis preparert 30.12.2021 3.7
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen Preparert tidligere 30.12.2021 5.8
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Preparert tidligere 16.03.2021 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Preparert tidligere 02.01.2022 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen Preparert tidligere 30.12.2021 1.1
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Preparert tidligere 02.01.2022 2.6
Hakadal - Nittedal
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen Delvis preparert 30.12.2021 4.5
Skjetten - Strømmen
1320 Lysløypa i Bråteåsen Ikke preparert 03.02.2019 2.7
Årvoll - Linderud - Grorud
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Delvis preparert 02.01.2022 4.0
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Preparert tidligere 02.01.2022 1.4
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Preparert tidligere 02.01.2022 4.0
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Preparert tidligere 30.12.2021 1.5
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Preparert tidligere 02.01.2022 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena Preparert tidligere 02.01.2022 3.0
Maridalen
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Delvis preparert 02.01.2022 1.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Delvis preparert 02.01.2022 1.1
Breisjøen - Sinober
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Preparert tidligere 02.01.2022 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Preparert tidligere 02.01.2022 2.7
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Preparert tidligere 02.01.2022 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Preparert tidligere 17.04.2021 0.8
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Preparert tidligere 02.01.2022 2.0